Levan Media AB

Att tänka på när du ska kontakta en webbyrå

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2010 13:04 CET

Leván Media lanserade i veckan sin nya hemsida www.levanmedia.se för att på ett bättre sätt kunna presentera sina tjänster men också för att kunna erbjuda sina kunder support direkt online och underlätta beställningsflödet.

"Många mindre webbyråer använder köpta mallar, s.k. "templates" för sina egna sajter vilket ger ett generellt, icke unikt och oproffessionellt intryck." säger Martin Leván, VD på Leván Media AB. "Vår nya sajt är skapad av oss själva helt från grunden och vi hoppas att inte bara förfrågningarna på webbproduktioner utan också de direkta beställningarna av kringtjänster kommer att öka via sajten."

Den inställningen kan man förstå. Hösten -09 var erkänt tuff för många webbyråer, vilket dels bör ha berott på den omtalade finanskrisen, men nu verkar det ha vänt. Många byråer vittnar om att det i januari och februari -10 strömmat in fler förfrågningar än på länge och då är tajmingen utmärkt med att lansera en ny hemsida i samband med detta.

Så nu när efterfrågan sakta men säkert ökar, vad bör presumptiva kunder tänka på när de kontaktar en webbyrå?

Som kund bör du i alla fall ha svar på följande frågeställningar när du ska kontakta en webbyrå:

- Målgrupp/Syfte
- Funktionalitet ABC
- Budget


Målgrupp/Syfte
Detta är väldigt viktigt för att byrån ska kunna sätta sig in i affärsidén och användarens situation. De kan med sin erfarenhet kanske rekommendera vissa lösningar som du inte skulle tänkt på själv.

Funktionalitet ABC
Rangordna funktionerna som du vill ha med i din produktion i prioritetsordning. "A" är högsta prioritet och funktioner som du absolut måste ha med på sajten. "B" är funktioner som du anser vara viktiga men inte av lika hög prioritet som "A" och "C" funktioner är funktioner som du kan tänka dig att kompromissa med om det skulle behövas av ekonomiska eller tidsmässiga skäl.

Generellt sätt så kan man säga att desto klarare uppfattning du har om vad det är du vill ha, desto lättare blir det för din byrå att leverera en produkt som du i slutändan blir nöjd med. Vi har några exempel på kunder som själva inte riktigt har haft en tydlig vision om slutprodukten, eller åtminstone så har dom inte lyckats kommunicera det på ett bra sätt, vilket resulterar i att de under projektets gång kommer på en mängd saker som inte finns specificerade i offerten - ett underlag som kunden fått verifiera och godkänna för att säkerställa att byrån förstått kraven rätt.

Vi försöker alltid förstå våra kunders affärsidé så ingående som möjligt innan vi ger en offert och i våra offerter finns det alltid möjlighet att lägga till saker mot angiven taxa. Om du betalar ett fast pris på en produktion så kan nya idéer under utvecklingen innebära problem om du inte avsatt ytterligare budget för sådana eventuella tillägg. Det här är också ett argument för att se över om ett rörligt pris kanske kan vara aktuellt för just din produktion? De flesta byråer erbjuder både fast och rörligt pris till sina kunder. Om du är passionerad över din produktion så kan du räkna med att nya idéer kommer att födas när du ser den ta form i design och funktion.

Budget
Varför kostar vissa sajter hundratusentals kronor att utveckla medans andra kan skapas för några tusen? Allt handlar om hur mycket utvecklingstid din produktion kräver. Om du vill äga all skapad kod och ha så mycket som möjligt att säga till om när det gäller design och funktion så kräver det generellt sätt mer jobb och blir därför dyrare. Om du däremot har en begränsad budget och är beredd att använda färdiga mallar och lösningar så blir det självklart mycket billigare. Men då måste du vara införstådd med att flexibiliteten blir begränsad eftersom byrån inte kodar allt själv. Det finns ett gammalt ordspråk som lyder "tid är pengar" och det är i webb branschen såsom i många andra branscher. Du betalar för den tid som utvecklaren lägger ner på din produktion. Hur mycket tid det tar beror på flera faktorer och du som kund har stora möjligheter att styra detta, bara du är medveten om de olika sätten som kan användas vid skapandet av en sajt.

Leván Media är en webbyrå i Stockholm som inriktar sig på webbproduktioner och programmeringslösningar till Svenska och utländska kunder.