POST-ART

Att vårda och bevara vårt kulturarv

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:45 CET

Anna Catellani håller föreläsningar där hon i egenskap av konservator, på ett levande och spännande sätt, berättar om konservering och restaurering av måleri, om klassisk konst och om konstnärens roll genom tiden. Det är en resa i konstens värld som leder till att dina konstverk levandegörs och dess betraktande får flera dimensioner.

Du får ta del av vad det innebär att bevara konst och hur man går till väga för att bibehålla  konstverkens konstnärliga och ekonomiska värden.

1400-talet och renässansen: konstverket & konstnärens roll:
En djupdykning i 1400-talets Florens. Konstnärens ”identitet” och status föddes under den italienska renässansen, detta ledde bland annat till att konstnären började signera sina verk. De etablerade konstnärerna hade ofta en verkstad”, bottega”, där konsten och konstverken formades….. Där fanns det lärlingar som ofta inte var äldre än 7-8 år och som lärde sig yrket genom att sköta de allra mest anspråkslösa sysslor, som att riva färg eller sträcka dukar…

När började man måla med olja & varför
Konsten är en spegelbild av sin tid och utvecklas i takt  med de sociala och ekonomiska förändringar som sker i samhället. Här kommer en
introduktion över vad som ledde till att man lämnade egg tempera måleriet för att börja måla i oljefärg, samt vilka stil och innehållsförändringar detta medförde.

Vilka medel & material en oljemålning består av
En oljemålning är en sammansättning av olika material & kemiskt ämne, tillämpade i syfte att uttryckta en konstnärlig vision. Här vill jag berätta vilka dessa material är, vilka egenskaper de har och hur de interagerar med varandra.

Tidens tand: hur en målning påverkas av tiden
Givet att en oljemålning är en sammansättning av olika material, är det intressant att belysa hur tiden påverkar måleriet och dess struktur. Hur kan man bromsa tidens nedbrytningsprocess och förebygga skador? Det är en hel del som vi kan vi göra för att bevara konsten. Det finns flera saker man kan och bör tänka på. Här kommer några råd!

Affektionsvärde och ekonomiskt värde
Att investera i konst
Ekonomiskt värde och tillstånd: två oskiljaktiga moment
Betydelsen av att dokumentera och kontrollera konst och dess tillstånd

Välkommen in på min webbsida för mer information och en överblick över de möjligheter och lösningar jag kan erbjuda.

Anna Catellani
Ateljé Catellani
www.ateljecatellani.se
Tel: 08 34 20 62

 


 

Post-Art är ett litet konstnärsdrivet företag som har inriktat sig på porträtt. Basen är klassiska porträtt, utformade med digitala penslar som pigmentprintas med Giclée Fine Art teknik på högklassig canvas. Inom porträttkonceptet inryms också body-print och dna-art. Konstnären bakom porträtten heter Zigge Holmgren.

"Ett porträtt lyfter en människa ur vardagen. Det är en form av magi"