Fastighetsanställdas Förbund

Att välja bästa värde

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 20:00 CEST

Tisdagen den 19 oktober hölls en konferens om offentlig upphandling under namnet "ATT VÄLJA BÄSTA VÄRDE"

Konferensen var arrangerad av Fastighetsanställdas Förbund, Almega Serviceentreprenörerna och var finansierad av EU. På konferensen introducerades en upphandlingsguide för offentlig upphandling av städtjänster. Guiden är framtagen på EU nivå i städsektorns sociala dialog och är tänkt som ett hjälpmedel för offentliga upphandlare.

Konferensen samlade 80-talet offentliga upphandlare, representanter för en handfull städföretag, företrädare för Fastighetsanställdas Förbund, SEKO och Kommunal samt företrädare för Almega Serviceentreprenörerna. Intresset för konferensen var så stor att trots en begränsad inbjudan hade ca 30 anmälningar fått avvisas.

* Konferensvärdar var vår förbundsordförande Hans Öhlund och Almega Serviceentreprenörernas förhandlingschef Lars Friberg.

I inledningen uttryktes en förhoppning om att guiden ska bryta den onda cirkeln av underbudskonkurrens till att handla städning till bästa värde.

* Ulf Lindberg näringspolitisk chef på Almega talade om offentlig upphandling inom tjänstesektorn.
* Ari Kouvonen ISS presenterade kvalitetmätningssystemet INSTA 800.
* Leif Rohdin, lokalombudsman Fastighets och Peter Enström Almega Serviceentreprenörerna presenterade guiden "ATT VÄLJA BÄSTA VÄRDE".
* Thomas Hallgren, Price Waterhouse, talade om kvalificeringskrav i upphandling av service.
* Gesa Markusson, lokalombudsman Fastighets, talade om hur man kan undvika att välja svarta företag - ekobrottsligheten i branschen

Se upp med underentreprenadskjedjor. Där döljer sig ofta den ekonomiska brottsligheten!

Konferensen var mycket uppskattad och kan komma att få uppföljare.