BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Att växa upp utanför normen – nytt nummer av BRIS-tidningen ute nu.

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 08:00 CEST

Hur är det att växa upp i fel kropp? Hur kan man hitta gemenskap på nätet? Hur kan skolan, och föräldrar, stötta. I nya numret av BRIS-tidningen tas ett helhetsgrepp på att växa upp utanför normen.

BRIS har analyserat barn och ungdomskontakterna som rör htbq-frågor ser barn och ungdomar som söker och försöker hitta sin identitet i ett heteronormativt samhälle.

De berättar om oro över att inte bli accepterad för den man är, att inte passa in, och vittnar om skolans okunskap kring hbtq-frågor.

Vissa vill bara berätta om sin kärlek till en annan person när de kontaktar BRIS, andra vittnar om föräldrar som inte förstår, om rädsla för att bli utstött och mobbad, och de om som blir mobbade och utstötta.
Och många berättar om hur de försöker att passa in och hur det tär på dem att inte bara bli accepterad för den de är.

I tidningen möter ni också Fanny Ambjörnsson, socialantropolog och queerforskare, Aleksa Lundberg, skådespelerska/dramatiker och debattör, Marie Hagberg, socionom på Lundströmsmottagningen och utredare vid könskorrigering, Martin Björgell, föreläsare, Åsa Wikman, Stolta föräldrar, Jenny Söderstrand, projektledare Egalia, Mina Gäredal, RFSL Ungdom, Nathalie Sinomsson, RFSU, samt Mian Lodalen som skrivit numrets krönika.

BRIS-tidningen är en medlemstidning och kommer ut fyra gånger per år.

Mer information om medlemsskap i BRIS och BRIS-tidningen finns på BRIS.se


Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som särskilt ska bistå utsatta barn och ungdomar samt upprätta möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i BRIS arbete. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se