Naturvetarna

Att vara borta från jobbet på deltid kan stå dig dyrt

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 15:50 CEST

Pressmeddelande från Naturvetareförbundet

De nya a-kassereglerna slår hårt mot den som varit sjukskriven eller föräldraledig på deltid. Tidigare fanns en hjälpregel för den som varit sjukskriven – eller vårdat barn – på deltid som gjorde att a-kassorna kunde basera arbetslöshetsersättningen på heltidslönen. Nya beräkningsregler inom arbetslöshetsförsäkringen säger däremot att endast den faktiska arbetsinkomst som personen haft ska ligga till grund för a-kassa. Skyddsregler finns dock fortfarande för personer som varit helt sjukskrivna eller föräldraledig, genom att dessa perioder kan hoppas över i beräkning av ersättningen.

Ett exempel:
En av Naturvetareförbundets medlemmar, som nu är arbetslös, hade fram till och med april en heltidsanställning med en månadslön på 22 900 kronor. Under anställningen blev hon sjuk, men hon ville trots det försöka arbeta så mycket hon kunde och blev därför deltidssjukskriven. Hon tillfrisknade och har sedan arbetat heltid fram till dess att anställningen upphörde. Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA), konstaterade då att hennes normalarbetstid, på grund av den tidigare deltidssjukskrivningen, var 25 timmar. Hon får därför endast 11 450 kronor i ersättning. Med de gamla reglerna hade hon fått runt 18 320 kronor, eftersom Naturvetareförbundets inkomstförsäkring dessutom fyllt upp så att den samlade ersättningen blivit 80 procent av hennes tidigare lön. Att så inte sker i det här fallet beror på att inkomstförsäkringen är baserad på den inkomst AEA fastställer och för att inkomstförsäkringen överhuvudtaget ska träda in måste den inkomsten överskrida taket i a-kassan. Medlemmen förlorade alltså 7 000 kronor på att arbeta deltid istället för att vara sjukskriven på heltid.

Reglerna går stick i stäv med Försäkringskassans målsättning om att den som är sjukskriven ska försöka arbeta så mycket som möjligt.
– Regeln om att även deltidssjukskrivna ska få räkna heltidsanställning måste återställas, säger Naturvetareförbundets förbundsdirektör Jörgen Ohlsson.


Mer information:
MARITA TERÄS, informationschef Naturvetareförbundet, 08-466 24 81, marita.teras@naturvetareforbundet.se,
SANNA JOHANSSON, ombudsman, 08-466 24 97, sanna.johansson@naturvetareforbundet.se


Naturvetareförbundet är ett fackförbund inom SACO med runt 22 000 universitets- och högskoleutbildade naturvetare som medlemmar. 25 procent är forskarutbildade och många arbetar med forskning och utveckling inom näringsliv, universitet och myndigheter. Medlemmarna finns över hela arbetsmarknaden, men vanliga arbetsområden är bioteknik och läkemedel, IT & telekom, skog samt miljö. 20 procent har en chefsbefattning medan andra arbetar som specialister.