Attac Sverige

Attac behåller namnet

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2006 17:00 CET

Det blir inget namnbyte för Attac Sverige. Den motion som tagit upp frågan om ett namnbyte avslogs av en stor majoritet av årsmötets deltagare. Under helgen klubbades också en ny programförklaring samt en ny policy för Attac Sveriges engagemang i frågan om Europas framtid.

Runt 70 deltagare, från Malmö i söder till Skellefteå i norr, deltog i helgens riksårsmöte i Göteborg. En av de frågor som rönt mest uppmärksamhet, både inom och utom attac, inför helgens möte var frågan om ett eventuellt namnbyte. Ganska snart framgick det att det fanns en bred enighet kring att behålla namnet Attac som är en fransk förkortning för "Föreningen för beskattande av valutatransaktioner för medborgarnas bästa".

"Jag tycker att det känns bra att fortsätta som Attac. Attac Sverige är en del av en bred internationell rörelse. Genom samlas under namnet Attac visar vi att massor av människor världen över delar samma farhågor och drömmar", säger Johan Rootzén.

Under helgens möte klubbades även en ny programförklaring och en ny policy om Attacs hållning i frågan om det framtida europa.
Den nya programförklaringen är en uppdatering och vidareutveckling av den programförklaring som antogs när Attac grundades, 2001.

"Det känns inspirerande att fortsätta arbeta med en ny programförklaring i ryggen. Den nya programförklaringen sätter fingret på många aktuella frågor. Vi understryker att marknaden ska rätta sig efter demokratin och inte tvärt om. Nu sätter vi full fart igen och jag hoppas att det är många som vilja följa med på den här resan", fortsätter Johan Rootzén.

Även när det gäller Europafrågan togs viktiga beslut.
"Attac Sverige har en position i Europafrågor som annars är sorgligt sällsynt i svensk debatt," säger Helena Tagesson, som motionerat i frågan. "Attac tar ställning för regionala samarbeten som en viktig del i kampen mot nyliberalismen - men just därför att vi är positiva till regionala projekt för att främja rättvisa och hållbarhet vill vi ifrågasätta EU-projektets nuvarande inriktning. Vi är trötta på att älta Ja eller Nej till EU - det är dags att prata om politikens innehåll och om hur unionen kan göras mer demokratisk," säger Helena.


För mer information se www.attac.se

Kontakt
Johan Rootzén 0736-167574
Helena Tagesson 0706-936639