Socialdemokraterna i Linköping
Attendo vill inte driva hemsjukvård
 - S vill att Leanlink ska vara huvudalternativ

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 08:26 CEST

I dag framkom att Attendo inte vill vara utförare av hemsjukvård. Det talar för att man borde valt en annan modell där kommunen får ansvaret för att bedriva hemsjukvård för de som har en hemtjänstutförare som inte utför hemsjukvård, menar Socialdemokraterna.


I januari 2014 övertar kommunen landstingets ansvar för hemsjukvård. I samband med beslutet om hemsjukvårdsreformen fattades det också beslut om hur hemsjukvården ska organiseras i Linköpings kommun. Modellen är anpassad efter det valfrihetssystem som redan finns inom hemtjänsten. Socialdemokraterna förordade då att icke-valsalternativet skulle vara Leanlink. Många brukare har nämligen idag valt en utförare av hemtjänst som inte kommer kunna erbjuda hemsjukvård.  Den borgerliga alliansen sa nej till det förslaget.

Socialdemokraterna menar att Leanlink behöver finnas i alla delar av kommunen för att kunna serva medborgarna med vård i hemmet oavsett vilken utförare man har för sin hemtjänst. Attendos nej till hemsjukvården stärker förslaget om att Leanlink ska vara utförare av hemsjukvård i de fall hemtjänstutföraren inte bedriver hemsjukvård.

- Det är viktigt att kommunen har en tillräcklig kapacitet för att alltid kunna ta det yttersta ansvaret för verksamheten. Man har räknat med att de som är utförare av exempelvis hemtjänst per automatik ska vilja driva även hemsjukvård. Så är uppenbarligen inte fallet, och det talar för att Leanlink måste vara huvudalternativet om man inte väljer någon annan utförare, säger Eva Lindh, kommunalråd (s).

För mer information

Eva Lindh, kommunalråd (s)

013-20 70 52Socialdemokraterna i Linköping 
Storgatan 24, 582 23, Linköping 

Sara Eriksson, politisk sekreterare: 013-20 70 56
Elias Aguirre, ombudsman: 013-14 42 90 

www.socialdemokraterna.se/linkoping
www.eastwing.se