StruktureradeProdukter.com

Attraktiv Strukturerad Produkt med exponering mot Balkanländerna

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2011 18:55 CET

Den oberoende guidesajten StruktureradeProdukter.com uppmärksammar Strukturinvests senaste Aktieindexobligation med inriktning på sydöstra Europa.

"Aktieindexobligation Balkan Tillväxt 2" löper på tre år och är framtagen för att ge en god avkastning vid en uppgång på aktiemarknaderna i Balkanområdet. Produktens konstruktion är enkel men ger utan överkurs 100% deltagandegrad i en positiv utveckling i South East Europe Traded Index. Indexet följer så kallade blue chipaktier noterade på börserna i Kroatien, Slovenien, Rumänien, Serbien och Bulgarien. Blue-chip är aktier i större bolag som under längre tid uppvisat en god tillväxt och haft kontinuerliga utdelningar.

Risknivån är relativt låg då nominellt belopp är skyddat av Svenska Handelsbanken, en mycket stor och stabil emittent på den svenska marknaden.

Läs mer om produkten på StruktureradeProdukter.com

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, garantiprodukter m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

Guidesajt för dig som vill Investera i Strukturerade Produkter