Borås Stad

Attraktiva Borås Stad fortsätter öka kraftfullt

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 11:40 CET

Attraktiva Borås fortsätter att öka folkmängden i rask takt. Ökningen för 2012 var hela 761 personer, och i den takten kommer Borås nu vilken dag som helst att passera 105 000 invånare.

- Det är viktigt för hela stadens utveckling att Borås har en god och stabil folkökning, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S).

Med fjolårets ökning var Borås Stads folkmängd vid årsskiftet 104 867 personer. Det betyder att Borås fortsätter att öka i samma takt som under de senaste åren.

Ulf Olsson ser ett tydligt samband mellan den stadiga befolkningstillväxten och de förändringar som skett i Borås under senare år.

- Befolkningssiffrorna är ett gott betyg på vårt långsiktiga arbete på Borås som en attraktiv stad där människor trivs, säger han.

- Men vi får inte slå oss till ro utan måste fortsätta att jobba för att göra staden än mer attraktiv att bo och verka i, tillägger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens vice ordförande.

Borås har haft en kraftfull befolkningstillväxt under hela 2000-talet, och har ökat med 6 700 personer den senaste tioårsperioden. Ökningen har accelererat till dagens nivåer sedan Borås passerade 100 000 invånare 2006.

Mer information genom Ulf Olsson, tfn 070-523 30 22, och planeringssekreterare Monica Lindqvist på Stadskansliet, tfn 0768-88 73 22.
.