Tyresö kommun

Attraktiva stadskvarter planeras vid Tyresö centrum

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 16:46 CET

Startskottet har gått för förtätning av Tyresö centrum. Fler kommer att kunna njuta av Tyresös unika kvaliteter med närhet till orörd natur och skärgård när de nya stadskvarteren ”Norra Tyresö Centrum” skapas.

Tyresö tar ansvar i bostadsfrågan, bland annat genom att förtäta Tyresö centrum. Under 2014 står  ett 23-våningshus och ett utbyggt köpcentra klart. En stadspark ska byggas och flera infrastrukturella förbättringar görs. Nu har även planeringen av Norra Tyresö Centrum startat. Där ska byggas attraktiva stadskvarter som ska främja en hållbar livsstil. Hyres- och bostadsrätter ska blandas med kommersiella lokaler och service, till exempel förskolor.

– Det här är det största stadsbyggnadsbeslutet sedan vi bestämde oss för att bygga Trädgårdsstaden i Tyresö Strand för 20 år sedan. Nu tar vi definitivt steget från 60-talsförort till en modern, hållbar stad. Vårt mål är vara den attraktivaste kommunen i Stockholmsregionen år 2030. Nya småskaliga stadskvarter kombinerat med vårt fantastiska fritids- och föreningsliv skapar bra förutsättningar för att lyckas, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den 18 december deltog intresserade byggherrar och fastighetsägare i en workshop som för in projektet i en ny fas. Totalt rör det sig om cirka 950 bostäder anpassade för hushåll som strävar efter en hållbar livsstil. För utformningen av den nya stadsdelen gäller tre ledord:

• Det attraktiva stadsrummet - centrum ska bli en naturlig mötesplats, ett offentligt rum med urbana kvaliteter, en plats att vistas och trivas på.

• Funktionsblandning - genom att komplettera handel med ett tätt, nära och blandat boende med spännande och högklassig arkitektur skapas ett livskraftigt centrum för alla. Bostäderna ska ha olika uttryck, typ och upplåtelseform.

• Orienterbarhet - genom att skapa ett nät av säkra, attraktiva gator och stråk för alla blir kommuncentrat välkomnande och tillgängligt. Det ska finnas naturliga länkar mellan centrum, idrottsparken och övriga Tyresö.

Fokus ligger på social, ekonomisk och ekologisk hållbar stadsutveckling. Som stöd för detta kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att arbeta med en anpassad variant av Breeam Communities. Det är ett system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar.

Länk till mer information och kvalitetsprogrammet för Norra Tyresö Centrum

Bakgrund

Tyresö kommuns vision är att 2030 vara den attraktivaste kommunen i regionen. Invånarantalet ska då ha ökat med cirka 6 000 personer och vara 50 000. För att nå målet krävs ett attraktivt centrum med urbana kvaliteter. Området kring Tyresö centrum byggdes upp under 60- och 70-talen.

En större ombyggnation utfördes 1989 då Bollmora Centrum byggdes om till ett inomhuscentrum och fick namnet Tyresö Centrum. De senaste åren har en ny omvandling påbörjas och i början av 2014 sker inflyttning i nya höghuset Tyresö View och lamellhuset Tyresö Park. Totalt handlar det om  cirka 120 nya, centralt belägna lägenheter, med närhet till service, nyrenoverade Nyboda skola och idrottsanläggningar. Nu ska även området norr om centrum utvecklas och ges stadskaraktär.

För mer information kontakta
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M), tel 08-5782 91 31, e-post fredrik.sawestahl@tyreso.se

Åke Skoglund, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen, tel 08-5782 92 33, e-post ake.skoglund@tyreso.se

Karin Hassler, kommunikationschef, tel 070-488 9101, e-post karin.hassler@tyreso.se

Illustration: White Arkitekter AB


Närheten till havet, naturen och storstaden gör Tyresö till en mycket attraktiv kommun att bo i. Tyresö är härligt beläget, en och en halv mil sydost om Stockholm. Du kan läsa mer om Tyresö på kommunens webbplats www.tyreso.se
Här hittar du även vårt pressrum: http://www.tyreso.se/pressrum Vill du följa vad som sker i Tyresö kommun kan du anmäla dig och nyhetsbrev via e-post, gå in på http://www.tyreso.se/nyheter/Prenumerera-pa-nyheter/