Electra Gruppen AB

Audio Video ny hyresgäst i Skanskas handelsplats Ljungbyporten

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 14:33 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2010-03/bbb-2010-03.htm#ElectraGruppen

Electra Gruppens butikskedja Audio Video fortsätter att växa. Förra året tillkom nio nya butiker. Nyligen meddelade Skanska att butikskedjan flyttar in i byggjättens handelsplats Ljungbyporten. beQuoted har talat med Electras vd Anders Dahlström om butikskedjans expansion.

Expansivt Audio Video till Skanskas handelsplats
Audio Video, Electra Gruppens butikskedja inom hemelektronik, växte med nio butiker under 2009. Rekryteringen till butikskedjan är prioriterad. I dagsläget kommer man att ligga lågt med egna nyetableringar, enligt vd Anders Dahlström.

Samtidigt utnyttjar kedjan de tillfällen som finns till mer attraktiva butiksytor. Audio Video kommer under våren slå upp portarna till en 900 kvadratmeter stor butik i Skanskas handelsplats utanför Ljungby.

– Vår nya butik vid Ljungbyporten ger oss möjligheter att växa, säger Audio Videos vd Johan Danielsson.

Positivt slut på vingligt 2009
I början av 2009 trodde många att hemelektronikbranschen skulle stå inför ett dåligt år. Mycket tyder nu på att det gångna årets utfall ändå blev skapligt. Den låga räntan antas ha spelat en avgörande roll.

Enligt HUI:s siffror nådde branschutvecklingen inte över en procent. Sällanköpsvaruhandeln som helhet tog emellertid revansch under julhandeln och steg med över 7 procent mot december 2008.

Av branschrapporteringen att döma är handlarna nöjda med julhandeln. Så också Anders Dahlström, som påpekar att jämförelsesiffrorna var gynnsamma att slå.

Julhandeln 2008 var nämligen svag och efter en likaså svag inledning första halvåret 2009 vände Electras siffror under andra halvåret. Under det tredje kvartalet klev rörelsemarginalen över bolagets mål om 3 procent, en trend beQuoted tror håller i sig.

Om bolaget har presterat i linje med konkurrenterna och överträffar jämförelsetalen för det fjärde kvartalet 2009 med i storleksordningen 7 - 10 procent, kan det betyda en vinst per aktie för 2009 på nära 5 kronor.

Bolaget har som policy att dela ut mellan en tredjedel och hälften av årsvinsten. Skulle det senare bli verklighet handlar det om en direktavkastning på över 5 procent.

Tillväxten i butiksledet central
Tillväxten i butiksledet är central för Electras försäljning. Under 2009 valde nio butiker med en gemensam omsättning på cirka 150 miljoner kronor att gå över till Audio Video. Samtliga kom från konkurrenten Euronics.

Förutsättningarna för nya anslutningar till Audio Video i år är goda. Vd Anders Dahlström tror att det är Electra Gruppens varuförsörjningssystem och butiksdatasystem som lockar handlarna till Audio Video-kedjan.

- En förklaring är att det har blivit allt svårare för enskilda handlare att köpa direkt från leverantörerna. Vi har avtal med alla de större leverantörerna och ett väl fungerande varuförsörjningssystem. Det handlar om trygghet och är bekvämt för handlarna.