Audiodev AB

AudioDev förvärvar ETA-Optik och tar steget in i en ny fas

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 15:07 CET

Förvärvet av ETA-Optik förstärker AudioDevs positioner inom optiskt media samt tillför ny teknologi och nya applikationer. Det markerar samtidigt att AudioDev nu går in i en ny fas där förvärv får större fokus.

I syfte att stärka bolagets finansiella handlingskraft framåt kommer styrelsen därför att föreslå en utdelning om 0,00 (2,42) kronor per aktie för 2006.

AudioDev AB (publ.) har förvärvat STEAG ETA-Optik GmbH från HamaTech AG, ägt av Singulus Technologies AG, Tyskland.

ETA-Optik har ett stort teknologiskt kunnande inom mätteknik och spektrometri. Produktsortimentet innehåller både in-line (scanners) och off-line testare, vilka kompletterar AudioDevs produkter inom optiskt media. Vidare har företaget produkter för applikationer utanför optiskt media som utgör en plattform för ökad tillväxt på nya marknader. ETA-Optiks omsättning 2006 uppgick till 4,85 miljoner EUR med cirka 60 procent av verksamheten inom optiskt media och cirka 40 procent inom andra områden. Huvudkontoret ligger i Heinsberg, Tyskland, och företaget har ca 40 anställda, främst verksamma inom forskning och utveckling.

- Genom förvärvet kan vi erbjuda våra kunder ett bredare produktutbud och mer kompletta testlösningar. Det innebär också att vi kan utnyttja vår globala försäljnings- och serviceorganisation mer effektivt. Vi ser detta som ett viktigt första steg i vår förvärvsstrategi, säger Christer Sjöström, VD för AudioDev.

ETA-Optik förvärvades den 8:e februari 2007 och konsolideras från och med detta datum. Företaget har under 2006 genomgått en kraftig omstrukturering och bedöms under 2007 kunna bidra med ett svagt positivt resultat, exklusive integrationskostnader. Integrationskostnaderna beräknas uppgå till 7 miljoner kronor.

Köpeskillingen, som erläggs kontant, uppgår till 3,25 miljoner EUR. Som en del i överenskommelsen kommer Singulus Technologies i framtiden att fortsätta nyttja mätutrustning från ETA-Optik i produktionslinjer för optiska media.

FOKUS PÅ FÖRVÄRV PÅVERKAR ÅRETS UTDELNINGSFÖRSLAG
Den optiska media industrin har under 2006 präglats av begränsade investeringar i produktions- och testutrustning, något som också fortsatt under fjärde kvartalet. För att fullfölja strategin att växa inom optiskt media och samtidigt bredda verksamheten till andra närliggande teknikområden söker AudioDev fler förvärv framöver. Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen en utdelning om 0,00 (2,42) kronor per aktie för 2006. Mer information kring utdelningsförslaget ges i AudioDevs bokslutskommuniké den 14 februari.


Kontaktinformation:
Christer Sjöström, VD och koncernchef
Tel: +46 40 690 49 00, +46 705 45 64 55
E-post: christer.sjostrom@audiodev.com


Marielle Noble, Investor Relations
Tel: +46 40 690 49 05, +46 709 69 49 80
E-post: marielle.noble@audiodev.comOm AudioDev (www.audiodev.se)
AudioDev är en världsledande tillverkare av testutrustning för kvalitetskontroll av optiska medier så som CD och DVD. Företaget har också en ledande position inom den pågående utvecklingen av blålaserbaserade format (BD och HD DVD). Nettoomsättningen 2005 uppgick till 218 miljoner kronor och de största marknaderna är USA, Asien och Europa. Huvudkontoret finns i Malmö. AudioDev är sedan september 2000 noterat på Stockholmsbörsen.

AudioDevs produkter säljs under varumärkena CATS och Go!. Produkterna i serien CATS är
högprecisionstestare för kvalitetstestning av marknadens alla format. Go! är ett varumärke med produkter optimerade för produktionskontroll. AudioDev erbjuder också ett omfattande servicenätverk, liksom kundanpassad utbildning och oberoende testanalyser via AudioDevs TestCenter. Några av AudioDevs kunder är Cinram, CMC, Microsoft, Moser Baer India, Panasonic, Pioneer, Ritek Corp. och Technicolor.


Om ETA-Optik (www.eta-optik.com)
ETA-Optik grundades 1991 och var ursprungligen inriktat mot att utveckla, tillverka och marknadsföra kompakta spektrometriska mätutrustningar med nyckelkomponenter i form av holografiska optiska element. I dag omfattar verksamheten kompletta system för spektrometriska mätningar och företaget är en teknologiskt framträdande leverantör av mät- och testutrustning till den optiska mediaindustrin.

Företaget är baserat i Heinsberg, Tyskland, och har cirka 40 kvalificerade medarbetare, huvudsakligen inom forskning och utveckling, varav ett 15-tal är teknologie doktorer. Marknadsföringen sker genom ett globalt försäljnings- och servicenätverk.

ETA-Optik var ett helägt dotterbolag till HamaTech AG, som ägs av Singulus Technologies AG, Tyskland. Moderbolaget är en ledande tillverkare av kompletta tillverkningslinjer för CD- och DVD-skivor. Singulus Technologies omsatte cirka 245 miljoner EUR (2005) och företagets aktie är noterad på den tyska börsen.