Tjänstemannaförbundet HTF

Auktorisation av bemanningsföretag ger trygghet åt HTFs medlemmar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 15:54 CEST

Bemanningsföretagen beslutade i våras att införa en auktorisation för de cirka 400 bemanningsföretag som finns i Sverige. Inom bemanningsföretagen i den privata tjänstesektorn arbetar ca. 22.000 personer.

För att bli auktoriserat ska företaget, bland annat, vara medlem i arbetsgivare- och branschorganisationen Bemanningsföretagen. Företaget ska ha kollektivavtal som tillämpas i alla delar och en fastställd jämställdhetsplan. Alla företag ska genomgå en årlig kontroll och kan fråntas auktorisationen om de inte längre uppfyller villkoren. En överenskommelse har träffats om att HTF och LO ska vara representerade i auktorisationsnämnden.

- För oss som är anställda i ett bemanningsföretag betyder det att vi kan slippa oseriösa arbetsgivare och att vi garanteras anställningstrygghet, eftersom det finns kollektivavtal. Vi som representerar HTF på företagen får via HTFs representant i auktorisationsnämnden också möjlighet att påverka och förbättra villkoren för våra medlemmar, säger Monica Kraft som är ordförande för HTF-klubben på Manpower.

En lista över de 47 bemanningsföretag som hittills fått auktorisation finns på www.htf.se.

Monica Kraft, HTF-ordförande på Manpower i Stockholm träffas på telefon 070-222 76 25.
HTFs representant i auktorisationsnämnden är ombudsman Sam Dandemar, telefon 070-636 91 26.


Presschef Annelie Roswall-Ljunggren
Tel: 08-737 82 61
Mobil: 0730-78 76 36

Pressekreterare Maria Mirsch
Tel: 08-737 82 68
Mobil: 070-668 90 42

Tjänstemannaförbundet HTF, Box 30102, 104 25 STOCKHOLM. Tel 08-737 80 00, Fax 08-618 68 12, www.htf.se