Almega

Auktorisation ska stärka bemanningsbranschen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 10:27 CEST

Bemanningsföretagen inom Almega beslöt på sin stämma att införa en ny auktorisation för sina medlemsföretag. Auktorisationen ger en garanti till kunden att företaget är seriöst och arbetar enligt angivna lagar och regler.

– Vi vill skapa förtroende för en bransch som ofta får utstå orättvis kritik. Målet med auktorisationen är att kunden ska garanteras att den leverantör de anlitar uppfyller högt ställda krav, säger Eva Östling Ollén, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen.

Bland annat ska auktoriserade företag vara bundna av kollektivavtal för den bransch de verkar i och teckna en ansvarsförsäkring som skyddar kunderna. Företaget måste också ha en jämställdhetsplan och följa Bemanningsföretagens etiska regler för att auktorisationen ska beviljas. Flera av kriterierna ingår som ett krav vid offentlig upphandling.

Auktorisationen, som tagits fram i samarbete med LO och HTF, gäller för ett år i taget, därefter måste företagen ansöka igen. En auktorisationsnämnd, med en oberoende ordförande, prövar de sökande företagens kvalifikationer.

– Den korta giltighetstiden gör auktorisationen levande och pålitlig, säger Eva Östling Ollén, och för kunderna är det en bekräftelse på att bemanningsföretaget är en seriös partner i arbetslivet.

Kontaktpersoner:
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, tel 070-345 69 68Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Bemanningsföretagen erbjuder tillsammans med LO och HTF medlemsföretagen att ansöka om auktorisation. Auktorisationen är en garanti för kunderna att den leverantör de anlitar är seriös och följer lagar och regler.