Autodesk

Autodesk lanserar global vision för designprogram

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:53 CET


Kontakt: Eva Bredesen Lidén, 0708-460415
Email: eva.liden@autodesk.com


Autodesk lanserar global vision för designprogram
CEO Carl Bass presenterar framtiden vid världsomspännande mediaevent

SAN FRANCISCO, Feb. 12, 2007 — Carl Bass, president och chief executive officer för Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), presenterade idag företagets strategi för framtiden vid World Press Day i San Fransisco, och gav en vision av en stor omdaning av hela designprocessen.

I sitt tal inför såväl media från alla typer av branscher som analytiker från hela världen framhöll Carl Bass de stora globala faktorer som idag påverkar design och uttalade Autodesks starka intention att bidra till att omdefiniera designprocesser för att göra design till ett effektivt konkurrensmedel för kunderna. Med senaste nytt inom 2D och 3D-teknologi ska Autodesk ge kunder i vitt skilda branscher nya möjligheter att uppleva, förändra och förbättra sina idéer redan tidigt i designprocessen, och därmed spara tid och pengar, säkra kvaliteten och öka innovationsgraden.

“I en värld där globalisering hela tiden utvidgar människors valmöjligheter, har framstående design blivit ett sätt att skilja sig från mängden,” säger Carl Bass. ”För Autodesk har det aldrig funnits en bättre tid att leda utvecklingen på området. Vi har en stor uppgift i vår strävan att demokratisera de nya kraftfulla möjligheterna att uppleva idéer innan de blir verklighet, med 2D och 3D-verktyg som hjälper kunder av alla slag och inom alla typer av branscher att tillfullo utnyttja kraften i innovativ design.”

Innovativ design kräver mer än estetik
Carl Bass framhöll fem starka globala krafter som driver företag till innovation samtidigt som de tar sociala och miljömässiga hänsyn. De nya ekonomierna; en boom i världens infrastruktur, från motorvägar till vattenförsörjning; framväxten av en stark mellanklass i länder som Kina; nödvändigheten av uthållig ”grön” design; och framväxten av mer tekniska och ”digitala” livsstilar förändrar villkoren för framgång och kräver en högre grad av innovation av företagen om de ska kunna fortsätta vara framgångsrika och lönsamma.

För att kunna uppleva idéer innan de blir verklighet, måste företag se framför sig inte bara hur en idé kommer att se ut, utan även hur den kommer att fungera i verkligheten. Autodesk utrustar kunderna för just detta med avancerad 3D-teknik som gör det möjligt att skapa fullt fungerande digitala prototyper, vilket i sin tur gör det möjligt att se, simulera och analysera den verkliga funktionen. I denna integrerade miljö kan kunderna inte bara se utan även uppleva sina idéer innan någonting faktiskt skapats, och se till att den kommande produkten uppfyller exempelvis viktiga tillverkningskrav eller uthålliga principer.

Genom att man på detta sätt kan förändra väsentliga parametrar så tidigt i processen, kan företag dra verklig nytta av innovativ design – och kapa kostnader, öka effektiviteten, minska time-to-market, öka kvalitet och funktion – vilket tillsammans ger stora konkurrensfördelar i en snabbt föränderlig global ekonomi.


Om Autodesk
Autodesk, Inc. är världens ledande tillverkare av mjukvaror och tjänster inom branscher som mekanik, bygg och anläggning, samt film- och spelproduktion. Sedan AutoCAD introducerades 1982 har Autodesk utvecklat en produktportfölj av högklassiga lösningar, där möjligheterna att skapa prototyper digitalt hjälper kunderna uppleva sina idéer redan innan de blir verklighet.
Många Fortune 1000-företag väljer idag Autodesks verktyg för att visualisera, simulera och analysera verkligt utfall tidigt i designprocessen och därmed spara tid och pengar, säkra kvalitet och bidra till innovativa lösningar.
För ytterligare information om Autodesk, se www.autodesk.se eller www.autodesk.com

# # #
Autodesk, AutoCAD, Alias Studio, Autodesk Inventor, Inventor, Revit and 3ds Max are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product offerings and specifications at any time, without notice and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2007 Autodesk, Inc. All rights reserved.