Autodesk

Autodesks senaste lösningar ökar produktiviteten inom bygg och anläggning

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 13:32 CET

Kontakt : Michael Schwartz, +45 26 37 83 78
Email: michael.schwartz@autodesk.com


Nya Revit Structure 4 och uppdaterade Revit Building 9.1 tar ytterligare steg inom modellering, analys och integration
GÖTEBORG, Nov. 9, 2006 — Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) tillkännager releasen av nya Autodesk Revit Structure 4, ett program skapat särskilt för byggkonstruktörerna och anpassat för building information modeling (BIM). Revit Structure 4 introducerar nya avancerade analysverktyg och gör de viktigaste redskapen för modellering än mer intuitiva. Samtidigt har en uppdaterad version av Autodesk Revit Building 9.1 släppts, som är fullt ut kompatibel med den nya versionen av Revit Structure.
“Autodesk Revit Structure 4 är vår fjärde release på 15 månader, vilket visar vår ambition att ständigt tillhandahålla nya avancerade lösningar som ökar kundernas produktivitet och bidrar till ökad lönsamhet” sager Michael Schwartz, ansvarig för Building Solutions hos Autodesk Norden & Baltikum.
Autodesk Revit-plattformen, som består av Autodesk Revit Building, Autodesk Revit Structure och Autodesk Revit Systems är den enda kompletta lösningen för Building Information Modeling, BIM – där all konstruktionsdata samordnas och samlas i en gemensam databas, som följer en byggnad genom hela dess livscykel och i varje fas kan generera tillförlitliga digitala utsnitt och ritningar av byggnaden. Från planering och design, via projektering och byggnation, över förvaltning och vidare till omprojektering eller återvinning. Underlagen kan användas i alla beslutsprocesser, vid produktion av konstruktionsdokument, vid beräkningar av prestanda, kalkyler och konstruktionsplanering och, slutligen, för att förvalta den färdiga byggnaden.
Genom att arbeta tillsammans kring en integrerad bygginformationsmodell kan samtliga aktörer som är involverade i ett byggprojekt arbeta väsentligt effektivare tillsammans samtidigt som felkällorna minskas drastiskt.
Autodesk Revit Structure 4
Revit Structure 4 integrerar en fysisk model med en oberoende, redigerbar modell för analys och design. Den senaste releasen hjälper användare att ”arbeta som man tänker” – att mer intuitivt skapa en rad detaljer och material och har direkt länkning till andra lösningar och applikationer i 3D från Autodesk. I tillägg är Autodesk Revit Structure dynamiskt länkat till ledande konstruktionsanalysprogram, vilket bidrar till att analysresultat slår igenom i byggmodell och dokumentation.
Nya Revit Structure 4 innehåller bland annat följande nyheter:
• Förbättrade metoder att modellera takstolar och balkar på ett intuitivt sätt, liksom nya grupper av prefabricerade betongelement och stålprofiler. Takstolar, balkar, upplag och väggar är enklare att hantera och layouter kan genereras med en högre grad av automatik.
• Avancerade analytiska verktyg som gör det möjligt att modellera anslutningar mellan olika delar i strukturen utan att modellera upplagen. En ny funktion justerar beräkningarna i modellen baserat på inställda toleranser.
• Nya, förbättrade möjligheter att skapa armerade betongkonstruktioner med tillhörande dokumentation. Detta ger bättre kontroll och flexibilitet vid modelleringen, smidigare hantering av anslutningar och enklare framställning av armeringar.

Autodesk Revit Building 9.1 ger ökat stöd för samarbete och kvalitet och optimerar arbetsflödena på Revit-plattformen.

AutoCAD Revit Series – vägen till BIM
Många av Autodesks byggkunder vill idag övergå från befintliga CAD-lösningar till BIM. Autodesks Revit Series-produkter kan hjälpa dessa kunder att dra nytta av de konkurrensmässiga fördelarna med BIM, samtidigt som de skyddar redan gjorda investeringar och får flexibilitet att flytta positionerna i sin egen takt.
Autodesk AutoCAD Revit Series—Building 9.1, för arkitekter och designers, och Autodesk AutoCAD Revit Series—Structure 4, för konstruktörer, kombinerar AutoCAD 2007 med Revit Building 9.1 respektive Revit Structure 4.

En komplett svit av produkter för byggindustrin
Autodesk erbjuder marknadens mest kompletta svit av produkter för byggindustrin, med allt från den allra senaste teknologin för Byggnads Informations Modellering (BIM) till de allra vanligaste och mest spridda programmen. Autodesks produkter stöder information genom en byggnads hela livscykel. Bland produkterna märks Autodesk Revit Building, Autodesk Revit Structure, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Building Systems, Autodesk Buzzsaw, Autodesk AutoCAD Revit Series samt DWF-funktionalitet och applikationer.


Om Autodesk
Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK) är ett Fortune 1000-företag som ser till att goda idéer kan förverkligas. Med över sju miljoner användare är Autodesk världens ledande mjukvaru- och tjänstebolag inom branscher som bygg, mekanik, infrastruktur, film- och spelproduktion samt trådlös datakommunikation. Autodesks lösningar hjälper kunderna skapa, hantera och dela den digitala informationen. Som ett resultat kan kunderna omvandla idéer till konkurrens-fördelar genom att bli mer produktiva, effektiva och lönsamma.

Autodesk grundades 1982 och huvudkontoret finns i San Rafael, Kalifornien.
För ytterligare information om Autodesk, se www.autodesk.se eller www.autodesk.com
© Copyright 2006 Autodesk, Inc. All rights reserved.