Autolink Group

Autolink Group investerar i Ofotbanan: Utmanar aktörerna på den svenska billogistikmarknaden

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 11:28 CET

Den norska billogistikgruppen Autolink Group i Drammen köper 40 procent av aktierna i järnvägsbolaget Ofotbanen as i Narvik. Den 31:a januari i år ingick Norges största billogistikaktör en kontrakt värd 65 miljoner norska kronor om tågfrakt av 55 000 bilar årligen i Norge, eller drygt 600 biltåg per år. Nu köper gruppen även in sig som ägare i Ofotbanan av kapacitets- och strategiska orsaker. Som Nordens näst största aktör inom billogistik med egen terminal i Malmö, har gruppen klara ambitioner om expansion i Sverige och Norden.

Skräddarsöm och expansion
Ofotbanan, Norges första privatägda kommersiella järnvägsbolag, köptes upp i slutet av 2006 och refinansierat av ett internationellt aktieägarkonsortium lett av den svenska tanker- och offshorefartygsredaren Mons Staffan Bolin, som nu säljer 40 procent av bolaget till Autolink Group.

- När vi som Ofotbanan största kund köper en större ägarpost i bolaget, skaffar vi oss bättre möjligheter att skräddarsy tågbaserade transportlösningar för Autolink Groups specifika behov. Kampen om transportkapacitet på räls tilltar även, och vi säkrar oss mer långsiktig kapacitet genom investeringen. Ofotbanan har även licenser för gränsöverskridande personal- och godstransport, och blir därmed viktig för realiseringen av våra strategiska ambitioner i Skandinavien. Nu har vi instrumentet, kunskapen och kapaciteten till att konkurrera aggressivt om kunderna på den svenska bilfraktmarknaden, framhåller koncernchefen i Autolink Group, Lars Olsen.

Betydande resurstillförsel
For Ofotbanan representerar Autolink Groups intåg som aktieägare en betydande resurstillförsel. Förutom att vara bolagets största kund, kommer Autolink nu också att bidra finansiellt och kompetensmässigt.

- Detta är en vinn-vinn-situation för bägge parter, uttalar Ofotbanans verkställande direktör Terje Østensen.

- Som en effekt av Autolink Groups köp blir bolagets ekonomiska plattform ytterligare förstärkt, och vi får nu de finansiella muskler som vi behöver för att kunna utveckla oss till att bli en betydande och lönsam aktör inom operation och drift av tåg i Skandinavien. Vidare kan vi nu utnyttja vår nya aktieägares marknads- och logistikresurser, något som i hög grad kommer styrka vår konkurrenskraft på den norska och svenska marknaden.


Lars Olsen
Verkställande direktör Autolink as
lars.olsen@autolink.as
Tlf: +47 32 20 20 00
Tlf. direkt: +47 32 20 20 50
Mobil: +47 92 01 98 61

Mons S. Bolin
Mobil: +44 7785356178

Terje Østensen
Verkställande direktör Ofotbanen as
terje@ofotbanen.no
Tlf: +47 76 92 32 61
Mobil: +47 901 74175


Autolink Group har varit verksamt i mer än 30 år, och sysselsätter 200 anställda i Norge och Sverige (Malmö). Gruppens omsättning för 2006 uppgick till drygt 380 miljoner norska kronor.

Ofotbanan startades av privata investerare i Narvik i 2001då Norges Statsbaner (NSB) la ned sin verksamhet i Narvik.