Autoliv AB

Autoliv “Årets leverantör” hos kinesiska biltillverkaren Chery

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 10:27 CET

(Stockholm den 15 januari 2010) – – –Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har fått det ansedda priset “Årets leverantör” av den kinesiska biltillverkaren Chery Automotive.

Chery Automotive, som är en av de tio största biltillverkarna i Kina, utsåg Autoliv till vinnare av priset under sitt årliga underleverantörsmöte i Dalian i Kina. Autoliv Vehicle Safety Systems (ACS) i Shanghai fick priset för företagets höga kvalitet, leveranssäkerhet, konkurrensförmåga och produktutveckling.

“Vi är mycket hedrade över att få detta pris från Chery och det visar vilken betydelse säkerhet har också för de kinesikska biltillverkarna.”, säger George Chang, VD för Autoliv i Kina. “ Utmärkelsen är ett resultat av det samlade arbetet av alla våra anställda”, förklarar han.

Autoliv utvecklar och tillverkar säkerhetsbälten (med bältessträckare), frontal- och sidokrockkuddar, bilrattar samt säkerhetselektronik för Chery. Produkterna går både till den lokala marknaden och på export.
“Detta är ett viktigt bevis på att vi är den ledande leverantören av bilsäkerhet till de lokala kinesiska biltillverkarna” anser Jan Carlson, VD och koncernchef för Autoliv Inc.

”Kina svara numera för nästan 10% av vår försäljning, och vår marknadsandel i Kina närmar sig snabbt 30 procent för krockkuddar och säkerhetsbälten” tillägger Jan Carlson.

Ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600

Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 36.000 medarbetare i 31 länder. Dessutom har Autoliv 13 tekniska centra i elva länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är mer än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2008 uppgick till 6,5 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB).


”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag
Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna i pressmeddelandet av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.