Autoliv AB

Autoliv bygger ny fabrik i Kina

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2003 10:06 CET

Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv
Inc. har börjat uppföra ytterligare en produktionsanläggning i Kina -
bolagets sjätte i Kina och den andra i landet för krockkuddar.

Den första anläggningen för krockkuddar i Kina startades av Autoliv för
knappt två år sedan. Men sedan dess har den kinesiska bilproduktionen
exploderat och ökat från 800.000 fordon till 1,9 miljoner i år.
Samtidigt har efterfrågan på krockkuddar stigit ännu snabbare. Snart
slår därför Autoliv-fabriken i kapacitetstaket.

Autolivs nya anläggning, som uppförs i närheten av den nuvarande
krockkuddefabriken i Shanghai, omfattar inte bara lokaler för
tillverkning utan även för testning och teknisk utveckling. Autoliv
kommer därför att kunna stödja den snabbt växande kinensiska
bilindustrin på deras hemmamarknad med produktutveckling och
produktanpassning av bilsäkerhetssystem.

Den nya byggnaden omfattar 11.000 kvadratmeter och kan komma att ersätta
den nuvarande krockkuddefabriken. Ytan kan relativt snabbt fördubblas om
och när det behövs för den explosionsartade försäljningen. Enligt
branschexperter kommer den kinesiska bilproduktionen att fördubblas ännu
en gång och uppgå till 5 miljoner redan år 2010.

Autoliv bedriver sin verksamheten i Shanghai i ett delägt bolag som
Autoliv äger till 60%. Bolagets viktigaste kunder är andra delägda bolag
mellan lokala kinesiska intressenter och Autolivs största västerländska
kunder som General Motors, Volkswagen, Peugeot-Citroen och Ford. Flera
bolag med bara kinsiska ägare är också stora kunder, bl a BYD, Changan
och Brilliance.

Ytterligare upplysningar:
Lars Westerberg, VD och koncernchef, Autoliv Inc., Tel +46-8-58 72 06 00
George Chang, VD Autoliv China, Tel +86-21-69 16 96 99

Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar,
säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och
barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i
världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med över 30.000
anställda i 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen nio
tekniska center med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets
företag. Försäljningen 2002 uppgick till 4,4 miljarder dollar (43
miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange
(NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs
(SSE: ALIV).