Autoliv AB

Autoliv expanderar i Brasilien - bygger ny gasgeneratorfabrik

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 12:06 CET

--- För att dra fördel av nya skärpta trafiksäkerhetslagar i Brasilien har Autoliv Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIV) - världens ledande bilsäkerhetsföretag - börjat uppförandet av en anläggning för tillverkning av gasgeneratorer för krockkuddar. De nya lagarna, som träder i kraft stegvis från år 2011, medför att frontalkrockkuddar blir obligatoriska i alla nya bilar från och med 2014, både för föraren och passageraren.

För närvarande importerar Autoliv alla gasgeneratorer från sina fabriker i USA och Europa. Gasgeneratorn, som producerar gasen som blåser upp krockkudden vid en krock, utgör vanligtvis hälften av kostnaden för en komplett krockkudde. Efterfrågan i Brasilien på krockkuddar förväntas växa kraftigt under de närmaste åren, vilket kräver lokal produktion av denna komponent.

Den nya anläggningen som ligger i Taubaté nära São Paulo kommer att initialt tillverka gasgeneratorer för förar- och passagerarkrockkuddar. Fabriken kommer också att kunna börja tillverka sidogasgeneratorer när efterfrågan från konsumenterna av sidokrockkuddar ökar. Kostnaden för den nya fabriken, som kommer att ha en produktionsyta på 2 100 kvm när den är färdig, uppgår till ungefär 8 miljoner USD.

Den nya anläggningen kommer att öka Autolivs globala tillverkningskapacitet för gasgeneratorer med ca 7%. Autoliv tillverkar för närvarande gasgeneratorer i sex länder (Kina, Frankrike, Japan, Rumänien, Sverige och USA) och svarar för mer än 35% av det globala behovet av gasgeneratorer.  Huvuddelen av Autolivs produktion går till Autolivs egna krockkuddar, men Autoliv har också en betydande försäljning till andra tillverkare av krockkuddar.

Bilförsäljningen och bilproduktionen har ökat markant i Brasilien tack vare landets snabba ekonomiska utveckling och bilförsäljningen är idag på god väg att gå om Tysklands, som är världens fjärde största i antal fordon.

Förfrågningar:

Jan Carlson, VD och koncernchef                                            Tel 08-587 20 600

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med 43 000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning beräknas i år öka med nästan 40%  till nära 7,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.