Autoliv AB

Autoliv expanderar i Kina

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 10:52 CET

Stockholm, 05-10-31) – – – Autoliv (NYSE: ALV och SSE: ALIV), världens ledande bilsäkerhetsföretag, kommer att öka vävkapaciteten i Shanghai och skapa en av världens största fabriker för bältesband. Autoliv kommer också att stänga sin bandfabrik i Australien och slå samman verksamheten med verksamheten i Kina. Detta ska spara 2 miljoner dollar årligen från och med 2007.

I en första fas beräknas investeringarna uppgå till totalt 10 MUSD, vilket inkluderar produktionen från det helägda dotterbolaget i Australien som överförs till ett nystartat bolag i Shanghai. Till det nya Shanghai-bolaget som Autoliv ska äga till 60% överförs också tillgångarna från det nuvarande bandbolaget i Shanghai. Genom transaktionen, som kräver godkännande av de kinesiska myndigheterna, kommer Autoliv att äga 60% av aktierna i det nya bandbolaget jämfört med 40% i det nuvarande bolaget.

Efter den första investeringsfasen kommer fabriken i Shanghai att ha en årlig vävkapacitet på 50 miljoner meter. I en andra fas inom fem år planeras denna kapacitet dubblas till 100 miljoner meter. Denna enda fabrik kommer då att svara för drygt 10% av den nuvarande världsproduktionen av bältesband och göra fabriken till en av de största fabrikerna i sitt slag i världen. Fabriken i Kina levererar till Autolivs sammansättningsfabriker för säkerhetsbälten både i Kina och övriga Asien.

Beslutet att fasa ut den australiska bandfabriken är en följd av meddelandet i juni att kraftigt minska sammansättningen av säkerhetsbälten i Australien och flytta tillverkningen i första hand till Shanghai. Totalt kommer antalet anställda i Australien minska med 565 från 900 i början av det här året.

”Genom att flytta produktion till Kina sänker vi inte bara kostnaderna utan kommer också närmare den starka efterfrågan på säkerhetsbälten och bältesband i Kina”, förklarade Gunnar Dahlen VD för Autoliv Asia Pacific Ltd.
”Samtidigt kan vi fortsätta att vara en slagkraftig och kostnadseffektiv leverantör till den australiska fordonsindustrin”.

Autoliv har f.n. sex fabriker för tillverkning av bältesband. Tillsammans svarar de för en tredjedel av världsproduktionen av bältesband på en miljard meter. Autolivs största fabriker ligger i Nederländerna för den europeiska marknaden och Kanada för den nordamerikanska marknaden. Förutom dessa fabriker och fabrikerna i Kina och Australien har Autoliv även bandfabriker i Brasilien och Malaysia. En ny fabrik byggs också i Rumänien.

Upplysningar:
Lars Westerberg, VD och koncernchef, Autoliv Inc. Tel: 08-587 20 620
Gunnar Dahlén. VD Asia Pacific. Tel: +66-2659-8510


Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkudde-elektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med 40.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen tekniska centra i tio länder med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Försäljningen under 2004 uppgick till 6,1 miljarder dollar (drygt 45 miljarder kr).