Autoliv AB

Autoliv fullföljer köp av Tyco Electronics enhet för bilradar

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 11:47 CEST

Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv har fullföljt det tidigare annonserade avtalet om att förvärva radarsensorenheten inom Tyco Electronics Ltd. (NYSE: TEL) för 42MUSD.

Enheten för radarsensorer är en del av affärsområdet "Radio Frequency and Subsystems" inom Tyco Electronics. Enheten konstruerar och tillverkar närområdesradar och tillhörande sensorer för förarassistans och säkerhetsapplikationer till bilar. Företaget anses vara världsledande inom sitt område. Den enhet som Autoliv ska köpa är Daimler Benz utvecklingspartner för radarteknologier.

De patent och teknologier som ingår i förvärvet omfattar radarprodukter för kort, medel och lång räckvidd. Dessa radarprodukter används i sådana bilsäkerhetsystem som döda-vinkel-varnare, filbytesvarnare, aktiv farthållare, automatisk bromsning före krock, backvarnare och automatisk parkeringshjälp. Teknologin kan också användas för att trigga aktiva kofångare, strukturer, knäskydd, säkerhetsbälten och andra aktiva säkerhetssystem.

Bolaget är baserat i Lowell, USA och i Schweinfurt, Tyskland. Verksamheten har cirka 115 högt kvalificerade anställda inom konstruktion, tillverkning och försäljning vilka kommer att förstärka Autolivs satsningar inom det växande området aktiv bilsäkerhet.

Tack vare Autolivs starka ställning och kundkontakter inom passiv bilsäkerhet räknar Autoliv med att förvärvet ska göra koncernen till en av de största leverantörerna även av radarprodukter till bilindustrin. Andra kunder förutom Daimler är BMW och Chrysler men även företag utanför bilindustin.

"Detta strategiska förvärv är utan tvekan ett viktigt steg i vår strävan att förbättra krockskyddet i små bilar genom att skapa en virituel krockzon runt fordonet." säger Autolivs VD och koncernchef Jan Carlson.

Autolivs förväntan är att förvärvet inte kommer att ha någon nämnvärt påverkan på Autolivs resultat för 2008 men väntas ge ett visst vinsttillskott redan under 2009.

Förfrågningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv inc. Tel +08-587 20 600

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag med över en tredjedel av världsmarknaden. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv över 80 anläggningar med cirka 43.000 medarbetare i 32 länder. Dessutom har Autoliv elva tekniska centra, med 21 krockbanor, i tolv länder runt om i världen, vilket är mer än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2007 uppgick till 6,8 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på börserna i New York (NYSE:ALV) och Stockholm (ALIVsdb).

Tyco Electronics Ltd. är en ledande global leverantör av avancerade elektronikkomponenter, nätverkslösningar, system för undervattenstelekommunikation och trådlösa system, med en omsättning på 13.0 MUSD under 20007 och med kunder i mer än 150 olika länder. Koncernen konstruerar, tillverkar och marknadsför produkter för en mängd olika branscher, alltifrån bil-, flyg-, försvarsindustrin till telekommunikation, datorer och konsumentelektronik. Företaget har mer än 7.000 ingenjörer och global tillverkning, försäljning och kundsupport. Mer information om är Tyco Electronics finns att hitta på www.tycoelectronics.com

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk lag
Med undantag för de uppgifter i denna rapport som avser förfluten tid, är uppgifterna i rapporten av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.