Autoliv AB

Autoliv höjer utdelningen till högsta nivån någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 16:39 CET

(Stockholm, 2011-02-21) – – – Styrelsen i Autoliv Inc (NYSE: ALV och SSE: ALIV sdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, beslutade idag att höja kvartalsutdelningen till aktieägarna med 8% till 43 cents per aktie. Detta är tredje kvartalet i rad som utdelningen höjs.

Den beslutade utdelningen kommer att utbetalas torsdagen den 2 juni 2011 till dem som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen torsdagen den 5 maj 2011. Aktien noteras utan rätt till denna utdelning fr o m tisdagen den 3 maj 2011.

Med dagens höjning kommer utdelningen per aktie att överstiga den tidigare högsta nivån på 41 cents per aktie som Autoliv betalade före finanskrisen. Det totalt utbetalade beloppet på 38 MUSD kommer att vara 30% högre än det högsta beloppet före finanskrisen, främst beroende på att antalet utestående aktier ökat med 24%.

Tack vare Autolivs starka finanser, bolagets effektiva skuldhantering och den snabba konjunktur­återhämtningen kunde Autoliv återuppta utdelningen till aktieägarna redan i det tredje kvartalet 2010, då bolaget betalade 30 cents per aktie. I det fjärde kvartalet i fjol var utbetalningen 35 cents per aktie, en ökning med 17%. I december beslutade Autoliv – som tidigare meddelats – att höja utdelningen med ytterligare 14% till 40 cents per aktie att utbetalas den 3 mars i år. Och nu höjs alltså utdelningen i det andra kvartalet till 43 cents per aktie.

Bolagsstämma

Bolagsstämman för 2011 kommer, som tidigare meddelats, att hållas tisdagen den 10 maj. Stämman äger rum i Chicago, USA. Endast aktieägare på avstämningsdagen den 14 mars 2011 har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman. Meddelande om bolagsstämman kommer att postas till alla behöriga aktieägare så snart som möjligt efter avstämningsdagen.

Av de styrelseledamöter vars mandatperioder upphör vid årets bolagsstämma har S. Jay Stewart och Sune Carlsson meddelat att de inte önskar bli omvalda för nya mandatperioder medan Jan Carlson har accepterat att bli nominerad till val för ytterligare en mandatperiod.

För ytterligare upplysningar:

Jan Carlson, VD och koncernchef, Autoliv Inc. Tel. 08-587 20 600
Mats Ödman, Informationsdirektör, Tel. 08-587 20 623 eller 0708 32 09 33


Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med mer än 43.000 medarbetare i 29 bilproducerande  länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning ökade under 2010 med 40% till knappt 7,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE: ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV sdb). Mer information finns på Autolivs hemsida
www.autoliv.com.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.