Autoliv AB

Autoliv ingår licensavtal

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 09:58 CET

(Stockholm, 2003-12-02) har erhållit 35 miljoner dollar i
engångsersättning. Betalningen avser både hittills upparbetade och
framtida ersättningar för utnyttjande av vissa av OEAs patent för
tändare och gasgeneratorer för krockkuddesystem.

I det kommande årsbokslutet överväger Autoliv göra avsättningar för
garantiåtaganden och andra avtalsförpliktelser. Om dessa avsättningar
görs blir den sammantagna effekten av licensavtalet och avsättningarna
en ökning av Autolivkoncernens vinst före skatt med ca.15 miljoner
dollar i det fjärde kvartalet.

För ytterligare upplysningar:
Lars Westerberg, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600
Mats Ödman, Infochef, Tel 08-587 20 623

Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar,
säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och
barnstolar samt krockkuddeelektronik åt alla större biltillverkare i
världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med över 30.000
anställda i 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen nio
tekniska center med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhets
företag. Försäljningen 2002 uppgick till 4,4 miljarder dollar (43
miljarder kr). Autolivs aktie är noterad på New York Stock Exchange
(NYSE: ALV) och bolagets svenska depåbevis på OM Stockholms Fondbörs
(SSE: ALIV).