Autoliv AB

Autoliv köper företag i Japan

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 09:39 CEST

Autoliv köper företag i Japan

(Stockholm, 03-05-16) – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har köpt tillgångarna i det japanska företaget Nippon Steering Industries (NSI), som tillverkar bilrattar, främst för Mazda.

NSI ägs till lika delar av Autolivs egna bolag i Japan för bilrattar, Autoliv-Izumi, och KIW, som är ett privatägd företag som leverar komponenter till den japanska bilindustrin, bl a bilrattar. Denna del av KIW ingår i NSI-affären.

Tillsammans har de förvärvade verksamheterna 100 anställda och en omsättning på 200 milj kr. Hela NSI’s försäljning går genom Autoliv-Izumi till japanska biltillverkare.

De nya förvärven i Japan ingår i Autolivs åtgärder för att flytta fram sina positioner i Japan och övriga Asien. I april köpte Autoliv resterande 60% av aktierna i NSK-Autoliv och ökade på så sätt sin andel av den japanska marknaden för säkerhetsbälten till över 20%.

Autoliv köpte också för tre år sedan Japans näst största rattföretag, Izumi, och fick på så sätt en fjärdedel av den japanska marknaden för bilrattar. Sanna år startade Autoliv en fabrik för gasgeneratorer för krockkuddar I samarbete med det ledande japanska pyrotekniska företaget NOF.

Autolivs satsningarna i Japan inleddes 1998 när bilsäkerhetskoncernen förvärvade en sammansättningsfabrik för krockkuddar norr om Tokyo. Där har Autoliv nu uppfört ett huvudkontor för sina japanska verksamheter och byggt ett tekniskt centrum med en större krocktestanläggning.

"Genom dessa satsningar bör vi kunna fördubbla koncerens omsättning i Asien på fyra år till 10 miljarder kronor 2005", förklarar Autolivs VD och koncernchef Lars Westerberg.

På tre år har koncernen ökat antalet anställda i Japan från 200 till över 1.600 samtidigt som antalet anställda i Thailand ökat från 50 till över 1.000. Genom att flytta japansk tillverkning och expandera i ett lågkostnadsland som Thailand kan Autoliv erbjuda de japanska biltillverkarna konkurrenskraftiga priser även på bilsäkerhetssystem som är arbetskraftskrävande.

För ytterligare upplysningar:
Lars Westerberg, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600
Mats Ödman, Infochef, Tel 08-587 20 623