Autoliv AB

Autoliv köper majoritets post i Kinesiskt joint-venture

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 12:30 CEST

Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv (NYSE: ALV och SSE:ALIV) har köpt Delphis 51-procentiga andel i det kinesiska företaget Beijing Delphi Automotive Safety Products (BDS). BDS är ett joint-venture mellan Delphi och det kinesiska bolaget BHAP.

BDS bildades 2008 och är specialiserat på produktion av säkerhetsbälten. De största kunderna inkluderar Dongfeng Yueda Kia Motor Co (DYKMC) och Beijing Hyundai Motor Co (BHMC). Verksamheten förväntas ha en omsättning på cirka 30 miljoner dollar under helåret 2010 och har cirka 240 anställda.

"Den här investeringen stärker ytterligare Autolivs ställning i Kina och visar på vårt engagemang för den kinesiska bilindustrin", sade Jan Carlson, VD och koncernchef i Autoliv Inc.

Inklusive det senaste förvärvet har nu Autoliv tio fabriker i Kina och är den klart ledande leverantören av krockkuddar och säkerhetsbälten, både till de globala fordonstillverkarna i landet och till de snabbt växande inhemska kinesiska tillverkarna. Nyligen öppnade Autoliv en ny anläggning för produktion av textilkuddar för krockkuddar och ett centrum för teknisk utveckling med en krocktestanläggning av internationell standard.

Förra året ökade Autolivs försäljning i Kina med 67% och i år förväntas den växa med ytterligare 50% till över 700 miljoner dollar (ca 5 miljarder kronor). Den kinesiska bilproduktionen förväntas samtidigt växa med 20%.

Förvärvet genomfördes under det tredje kvartalet i år.

Ytterligare upplysningar:

Jan Carlson, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600

 

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med över  41.000 medarbetare i 29 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra i nio länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning beräknas i år öka med 35%  till 6,9 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag

Med undantag för de uppgifter i detta pressmedelande  som avser förfluten tid, är uppgifterna i rapporten av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.