Autoliv AB

Autoliv köper ut partner i japanskt joint-venture

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 08:35 CET

(Stockholm, 2010-01-20) - - - - Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv (NYSE: ALV och SSE:ALIV) har träffat avtal om att köpa de återstående 40% av aktierna i sitt japanska joint venture Nichiyu Co., Ltd. Bolaget tillverkar framför allt gasgeneratorer som används i krockkuddar för den japanska marknaden.

Bolaget bildades 1988 som ett joint venture mellan Morton International och NOF Corporation i Japan för att sälja krockkuddar till japanska biltillverkare. Morton Internationals division för bilsäkerhet ingår sedan 1997 i Autolivkoncernen. I och med det avtalade förvärvet kommer Autolivs alla fem japanska produktionsenheter att bli helägda. Autoliv Nichiyu Co., Ltd kommer att byta namn till Autoliv Aichi Co., Ltd och försäljning går nästan uteslutande till andra Autoliv bolag och uppgår till omkring 35 miljoner USD på årsbasis. Affären väntas kunna avslutas idag.

“Den här investeringen stärker Autolivs ställning i Japan och möjliggör ytterligare effektivisering och standardisering av vår tillverkning av gasgeneratorer i världen” förklarar Jan Carlson, VD och koncernchef för Autoliv Inc. “Globalt svarar japanska kunder för 22% av vår försäljning och för att fortsätta att växa med dem är det nödvändigt att ha en stark lokal förankring i Japan” anser också Jan Carlson.

Sedan starten har Autoliv Nichiyu haft en snabb tillväxt och idag har Autoliv en marknadsandel i Japan på omkring 30% för gasgeneratorer. Listan av kunder inkluderar Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda och Suzuki.
I Japan producerades 7,4 miljoner lätta motorfordon under 2009 och produktionen förväntas öka till 10 miljoner redan 2013.

Ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600

Om Autoliv
Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 36.000 medarbetare i 31 länder. Dessutom har Autoliv 13 tekniska centra i elva länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är mer än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2008 uppgick till 6,5 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB).”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lag
Med undantag för de uppgifter i detta pressmeddelande som avser förfluten tid, är uppgifterna i pressmeddelandet av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.