Autoliv AB

Autoliv startar elektronikfabrik i Kina

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 10:05 CEST

(Stockholm, 26 April, 2006) – – –Autoliv världens ledande bilsäkerhetsföretag inviger idag en ny anläggning för tillverkning av säkerhetselektronik i Shanghai. Detta blir koncernens femte fabrik i världen för säkerhetselektronik och den åttonde fabriken i Kina. Fabriken kommer framför allt att tillverka elektroniska styrenheter till krockkuddesystem, både för den växande kinesiska marknaden men även för andra asiatiska marknader som Sydkorea och Japan. Anläggningen kan även fungera som underleverantör till andra Autolivbolag i högkostnadsländer.

Autolivs strategi är att ha resurser för tillverkning och teknikanpassning nära kunderna och en stor del av tillverkningen i lågkostnadsländer. För närvarande har koncernen mer än 40% av sin personal i lågkostnadsländer. Tidigare har Autoliv endast använt tillverkning i lågkostnadsländer för att minska kostnaderna för säkerhetsbälten, krockkuddar, bilrattar och andra produkter som är mer arbetskraftskrävande än elektronik, men med den kinesiska investeringen flyttar Autoliv fram sina positioner när det gäller vilka produkter som är lämpliga att tillverka i lågkostnadsländer.

Den nya kinesiska fabriken kommer att sysselsätta 300 personer och ha kapacitet att öka den årliga försäljningen av elektroniska airbagenheter med nära 20%. Av de anställda kommer 40 att arbeta i en nystartad utvecklingsavdelning som ska bidra till att förse den kinesiska bilindustrins snabbt växande behov utvecklingsresurser inom bilsäkerhet. Kostnaden uppgår till 20 milj dollar för den första expansionsfasen, som beräknas täcka Autolivs växande behov av elektroniska airbagenheter under de närmaste tre till fem åren.

Byggnaden är redan nu förberedd för nästa expansionsfas som kan fördubbla anläggningen och antalet anställda. Försäljningen kan då öka till en kvarts miljard dollar från ca 100 miljoner dollar efter den första expansionsfasen.

Autoliv är världsledande inom bilsäkerhetselektronik och världens största tillverkare av elektroniska airbagenheter. Autoliv Electronics har även en stark position inom telematiksystem, t ex automatiska nödlarmsystem. Koncernen håller för närvarande på att bygga upp en stark ställning inom aktiv säkerhet. Exempelvis har Autoliv utvecklat en värmekänslig kamera för mörkerkörning, ett system som för närvarande lanseras av BMW. Autoliv har tillverkning och utvecklingsenheter för elektronik i Kanada, USA, Frankrike och Sverige (förutom den nya fabriken i Kina). Resurser för utveckling av elektronik finns också i Japan och Tyskland. Autolivs försäljning av bilsäkerhetselektronik översteg förra året en halv miljard dollar och antalet anställda inom elektronik växte till nära 2000 personer.

För ytterligare upplysningar:
Lars-Gunnar Skötte, VD Autoliv Electronics, Tel 0322-62 66 88.
Mats Ödman. Informationsdirektör, Tel. 08/587 20 623 eller 0708/32 09 33 (mob).


Autoliv Inc. tillverkar frontal- och sidokrockkuddar, knäkrockkuddar, säkerhetsbälten och bältessträckare, bilrattar, stolskomponenter och barnstolar samt krockkudde-elektronik åt alla större biltillverkare i världen. Företaget har 80 hel- eller delägda fabriker med nära 39.000 anställda i drygt 30 bilproducerande länder. Dessutom har koncernen tekniska centra i tio länder med 20 krocktestbanor, fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Försäljningen under 2005 uppgick till 6,2 miljarder dollar (drygt 46 miljarder kr).