Lean Forum

Autoliv Sverige och Capio S:t Görans Sjukhus vinnare av Svenska Leanpriset

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 10:48 CEST

I år är det tredje året i rad som Lean Forum delat ut Svenska Leanpriset och intresset har aldrig varit större. Precis som tidigare år avslöjades vinnarna vid Lean Forum Konferens på Chalmers i Göteborg, i år den 5 oktober av ingen mindre än Gunde Svan.

Till detta år har Lean Forum alltså utsett två vinnare, vilket säger något om både bredden och kvaliteten inom de sökande organisationernas Lean-arbete. Vi är mycket stolta att kunna presentera vinnarna av Svenska Leanpriset 2010:

Autoliv Sverige AB i Vårgårda

Capio S:t Görans Sjukhus AB i Stockholm

Motiveringen för Autoliv:

”Med systematik och uthållighet har Autoliv Sverige AB skapat ett Lean produktionssystem på hög nivå. Utmärkande är ett strukturerat och standardiserat arbetssätt som följer processen från produktutveckling till produktion, med tvärfunktionalitet som en självklar ingrediens.

Autoliv visar goda exempel på hur Lean-verktyg används. De kan visa kvantitativa resultatförbättringar och har bland annat uppnått dramatiska kostnadssänkningar, vilket säkrat produktionen i Autoliv Vårgårda i hård intern konkurrens.

Autoliv är en förebild att inspireras och lära av. Strukturerat, och med ledningens engagemang som en viktig drivkraft, fortsätter de att i sann Lean-anda hängivet utveckla sin verksamhet. Vi önskar Autoliv lycka till på deras fortsatta Lean-resa!”

Motiveringen för S:t Görans Sjukhus:

”Med en långsiktig och målmedveten satsning på förbättring baserad på Leans principer är S:t Görans Sjukhus på god väg i sin transformation. De har brutit ny mark och är en förebild att med hjälp av Lean förbättra svensk sjukvård. S:t Görans Sjukhus kan redan visa markanta förbättringar vad gäller såväl ledtid, kvalitet och produktivitet för både patient och medarbetare.

Utmärkande för deras Lean-arbete är en lyckad kombination av engagemang för patienten samt stark involvering av medarbetarna. S:t Görans Sjukhus har även varit frikostiga att dela med sig av sina Lean-erfarenheter till utomstående.

Genom enkla och pragmatiska tillämpningar av Leans tankesätt och metoder har de i vissa fall revolutionerat tankesättet inom sjukvård. Vi önskar S:t Görans Sjukhus lycka till på deras fortsatta Lean-resa!”

– Som alltid är det imponerande att besöka finalistföretagen och se hur de driver sitt Lean-arbete, säger Lean Forums ordförande Gert Frick. I år är det extra speciellt, dels med tanke på att vi har två fullvärdiga vinnare, dels att en av dem dessutom kommer från vårdsektorn. Det breda arbetet med Lean lönar sig!

Tanken med Svenska Leanpriset är bland annat att lyfta fram förebilder som inspirerar till att ytterligare driva på Lean-utvecklingen i Sverige. Det är inte ”verktygen” som står i fokus, utan en bred syn på Lean med tanke på faktorer som ledarskap, medarbetarskap och uppnådd förbättring.

– Vår Lean-resa startade redan på 90-talet och det känns jättekul att nu bli uppmärksammad för allt det arbete vi lagt ner, berättar Markus Billock på Autoliv Sverige AB. Priset ger oss ytterligare kraft att sträva vidare i förbättringsarbetet och möjlighet att lyfta fram våra medarbetare som bidragit så mycket till att uppnå de resultat vi har idag.

– Det är en lång saga som blivit sann. Svenska Leanpriset innebär en klar sporre för oss som arbetar med Lean, chefer och alla medarbetare, säger överläkare Göran Örnung vid Capio S:t Görans Sjukhus. Det känns extra kul att vi arbetat med flöden och kvalitet inom vården på samma villkor som industrin och ändå kunnat konkurrera om priset. Det här är ett långsiktigt arbete som burit frukt!

Prisutdelare vid cermonin den 5 oktober är Gunde Svan, en lika känd som Lean idrottsman! Vid Lean Forum Konferens 2010 tilldelades också studenterna Evelina Ögren och Isabelle Rüter på Kungliga Tekniska högskolan ett stipendium på 15 000 kronor för bästa examensarbete inom Lean-området.

För mer information, kontakta:

Stina Palmqvist, Projektledare Lean Forum Konferens 2010
Tel: 0706-20 60 22
E-post: stina.palmqvist@leanforum.se

Anette Kinde, Lean Forums ansvariga för Svenska Leanpriset
Tel: +47 97 42 24 29
E-post: anette.kinde@leanforum.se

Markus Billock, Autoliv Sverige AB
Tel: 0322-62 63 62
E-post: markus.billock@autoliv.com

Göran Örnung, Capio S:t Görans Sjukhus AB
Tel: 0703-37 72 01
E-post: stina.palmqvist@leanforum.se

För bilder på pristagarna, kontakta Carl Mårtensson, carl.martensson@grayling.com

Lean Forum är en ideell förening med fler än 3 000 medlemmar, ”Lean thinkers” bland företagsrepresentanter, konsulter och forskare.

Lean Forum utser årligen mottagare av Svenska Leanpriset, stipendium för bästa examensarbete inom Lean och anordnar årligen konferensen Lean Forum på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.