Autoliv AB

Autoliv utser ny styrelseledamot och fastställer utdelningen

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 16:52 CEST

(Stockholm, 2007-08-16) – – – Styrelsen för Autoliv – världens ledande bilsäkerhetsföretag – valde idag Kazuhiko Sakamoto som ny styrelseledamot och fastställde utdelningen till aktieägarna till 39 cent per aktie för det fjärde kvartalet 2007.

Kazuhiko Sakamoto är förste vice VD och styrelsedamot för Marubeni Corporation, ett av Japans ledande handelshus som bedriver handel både i och utanför Japan. Marubeni har också en omfattande investeringsverksamhet. Han är chef för två av Marubenis avdelningar; forskning respektive regional samordning och administration. Han är dessutom rådgivare till chefen för Marubenis avdelning för stål och järn. Under hans 40-åriga karriär inom Marubeni har Sakamoto haft flera andra nyckelpositioner, bland annat har han varit chef för Marubenis amerikanska dotterbolag. Han tog examen vid Keio universitet 1968 och läste på Harvard University Research Institute for International Affairs 1991-92. Han föddes 1945 i Tokyo.

Sakamoto ersätter Tetsuo Sekiya som avgick vid styrelsemötet. Sekiya, som fyllde 73 år tidigare denna månad, har beslutat sig för att gå i pension. Sekiya har bidragit till att etablera Autoliv som ledande leverantör av bilsäkerhetssystem, i synnerhet i Japan där Autoliv nu har en marknadsandel på 20% och fler än 2.000 anställda. Han var tidigare styrelseordförande, koncernchef och VD för NSK, en global tillverkare av kullager och bildelar. Idag är han rådgivare till NSKs styrelse och till Japans Bearing Industrial Association. Sekiya har varit ledamot av Autolivs styrelse sedan april 2001.


Styrelsen riktade ett särskilt tack till Tetsuo Sekiya för hans bidrag till Autolivs framgångar under de senaste åren, i synnerhet i Japan och med japanska fordonstillverkare globalt.

Utdelning
Utdelningen som styrelsen fastställde idag kommer att betalas ut torsdagen den 6 december 2007 till de som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen torsdagen den 8 november 2007. Aktien noteras utan rätt till kvartalsutdelning fr o m den 6 november. Utdelningen på 39 cent per aktie för det fjärde kvartalet är oförändrad jämfört med utdelningen för det tredje kvartalet 2007.

För att skapa värde till sina aktieägare har Autoliv utöver kvartalsutdelningar ett aktivt aktieåterköpsprogram. Genom detta program har bolaget återfört över en miljard dollar till aktiemarknaden sedan återköpen inleddes 2000 och 215 miljoner dollar under den senaste 12-månadersperioden. Under denna period har Autoliv även betalat ut 119 miljoner dollar i kvartalsvisa utdelningar. Den totala summan, över 330 miljoner dollar, motsvarar en utbetalningsandel på över 90% jämfört med bolagets nettovinst på 356 miljoner dollar. Jämfört med Autolivs genomsnittliga börsvärde under den senaste 12-månadersperioden motsvarar beloppet en direktavkastning på nästan 8%.


För ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Tel. +46-8-587 20 600

Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag med över en tredjedel av världsmarknaden. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv 80 anläggningar med cirka 42.000 medarbetare i 28 länder. Dessutom har Autoliv tekniska centra, med 21 krockbanor, i tolv länder runt om i världen, vilket är mer än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2006 uppgick till 6,2 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på börserna i New York (NYSE:ALV) och Stockholm (SSE: ALIVsdb).