Autoliv AB

Autolivfabrik förstörd i brand - Undvek stoppa bilproduktione

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 11:17 CET

Byggnaden till en av världens större rattfabriker total¬förstördes i en brand som orsakades av reparationsarbeten under jul- och nyårsuppehållet. Lyckligtvis kom ingen människa till skada men hela produktionen måste omgående flyttas till andra fabriker för att vara i gång innan biltillverkarna denna vecka sätter i gång sin tillverkning.På annandag jul brann Autolivs rattfabrik i El Nadhour i Tunisien ned till grunden. Branden berodde av allt att döma på svetsarbete på byggnaden medan produktionen låg nere under jul och nyår. Fabriken svarar för 12% av den europeiska bilindustrins behov av bilrattar. Leveranserna sker “just in time” till mer än 25 olika bilmodeller. Oftas är bilrattarna unika för varje bilmodell. Därför kan inte verktyg och pressformar delas mellan olika bilmodeller.
I branden förstördes maskinerna men nästan alla formar och verktyg kunde räddas tack vare de anställdas snabba och energiska insatser. De flesta verktyg och formar (totalt över 100 stycken) transporterades till Poitiers i Frankrike där de har installerats i Autolivs största europeiska rattfabrik, som just nu har ledig kapacitet. Dessutom finns koncernens rattspecialister i Poitiers. Dessa specialister har testat och provkört utrustningen under den just avslutade helgen. Produktionen är därför nu i full gång, vilket oftast innebär tre skift per dygn. För att klara den ökade produktionen i Poitiers kommer 30 anställda från Tunisien att tills vidare arbeta i den franska fabriken. 
I några få fall gick formar och verktyg att inte rädda. Men i alla de fallen har Autoliv hittat andra lösningar, t ex beställt nya verktyg som kommer att kunna levereras i tid för att säkra bilfabrikernas behov av rattar. Vissa maskiner som just tagits ur drift har också satts i gång igen. I flera fall har dessutom produktionen i Autolivs rattfabriker varit i gång under nyårsledigheten. 
Produktionen av läderrattar som är mycket arbetskrävande är kvar i El Nadhour i Tunisien, men i en annan byggnad som Autoliv lyckats hyra med kort varsel. Denna sömnadsverksamhet sysselsätter 700 personer. 
“Våra anställda i Frankrike och Tunisien har gjort ett fantastiskt jobb. På kort tid har de mobiliserat våra resurser i Europa och fått våra andra rattfabriker att klara av att ersätta den förlorade produktionen i Tunisien”, säger Autolivs VD och koncernchef Jan Carlson.
”Många team har arbetat natt och dag, både under mellandagarna och nyårsledigheten. Därför har vi nu läget under kontroll och vi bör kunna klara att leverera alla produkter i tid trots branden” förklarar Jan Carlson.
“Vi uppskattar det stöd vi fått från våra kunder, myndigheterna i Tunisien och Frankrike, och naturligtvis alla anställda som arbetat så hårt på att lösa denna mycket svåra situation” avslutar Jan Carlson.
Autoliv har redan börjat planera återuppbyggnaden av den nerbrunna fabriken. I sommaren hoppas koncernen att produktionen ska kunna återupptas. Byggnaden var försäkrad. Även övriga merkostnader för branden täcks i allt väsentligt av försäkringsersättningar. 
Ytterligare upplysningar:Jan Carlson, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600Om AutolivAutoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv cirka 80 anläggningar med cirka 36.000 medarbetare i 28 länder. Dessutom har Autoliv 13 tekniska centra i elva länder runt om i världen med 21 krockbanor, vilket är mer än något annat bilsäkerhetsföretag. Autolivs försäljning under 2008 uppgick till 6,5 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på NASDAQ OMX Stockholm (ALIV SDB). 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk lagMed undantag för de uppgifter i denna rapport som avser förfluten tid, är uppgifterna i rapporten av framåtblickande natur och därför behäftade med risker och osäkerheter när det gäller bl a (men inte begränsat till) ekonomiska, konkurrensmässiga, legala, tekniska och övriga omvärldsfaktorer som kan påverka marknader, produkter, tjänster, priser samt koncernens verksamhet i övrigt. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter till följd av ny information eller framtida händelser.