Autoliv AB

Autolivs Annual Report 2010 är tillgänglig

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 13:24 CET

(Stockholm, 2011-02-24) – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. har registrerat sin 10-K hos den amerikanska finansinspektionen SEC, innehållande en textversion av koncernens årsredovisning för 2010. Se SECs hemsida www.sec.gov .

Den kompletta årsredovisningen på engelska med bilder och diagram kommer att finnas tillgänglig på Autolivs hemsida
www.autoliv.com under fredagen den 25 februari, se länk på startsidan respektive ”Inves­tors/Financial  Reports”.'

Bolagsstämmohandlingar

Tryckta exemplar av årsredovisningen kommar att vara tillgängliga omkring den 28 mars tillsammans med övriga handlingar för 2011 års bolagsstämma. Aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 14 mars kommer att vara berättigade att delta och rösta vid stämman som kommer att hållas den 10 maj i Chicago. De röstberättigade aktieägarna kommer att erhålla en kallelse per post i början av april. I kallelsen ges anvisningar om hur man kan rösta via internet eller med röstkort. Fr om den 28 mars kan man även beställa samtliga bolagsstämmohandlingar från Autolivs hemsida.


För ytterligare upplysningar:

Mats Ödman, Informationschef, Tel. 08-587 20 623