Autoliv AB

Autolivs Annual Report Registrerad

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2010 21:36 CET

(Stockholm, 2010-02-19) – Världens ledande bilsäkerhetsföretag Autoliv Inc. kommer idag att registrera sin 10-K, som innehåller text och siffror för bolagets årsredovisning för 2009 på engelska, hos den amerikanska finansinspektionen SEC. Dokumentet är inom kort tillgängliga på Autolivs hemsida www.autoliv.com, se ”Investors/Filings” respektive ”Inves¬tors/Financial Reports” och på SECs hemsida www.sec.gov.
Bolagsstämmohandlingar
Tryckta exemplar av årsredovisningen kommar att vara tillgängliga omkring den 23 mars tillsammans med övriga handlingar för 2010 års bolagsstämma. Aktieägare som är registrerade på avstämningsdagen den 9 mars kommer att vara berättigade att delta och rösta vid stämman som kommer att hållas den 6 maj i Chicago. De röstberättigade aktieägarna kommer att erhålla en kallelse per post omkring den 31 mars. I kallelsen ges anvisningar om hur man kan rösta via internet eller med röstkort och om hur man kan beställa alla bolagsstämmohandlingar fr o m den 23 mars.

För ytterligare upplysningar:
Jan Carlson, VD och koncernchef, Tel. 08-587 20 600