Karolinska Institutet, KI

Automatiserad bildanalys av virusproduktion

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 10:02 CEST

Ett system som öppnar upp för ett helt nytt sätt att analysera mognadsprocessen av virus. Kunden får snabbare och säkrare analyser. Dessutom blir informationen lätthanterlig, överskådlig och enkel att lagra. I dag får Mohammed Homman, Maria Homman, Martin Ryner och Ida-Maria Sintorn ta emot ett gemensamt uppfinnarstipendium på 70.000 kronor för sin uppfinning.

Mohammed Homman, Martin Ryner och Ida-Maria Sintorn har tillsammans och i olika roller utvecklat ett system för att analysera virusproduktion i bilder tagna med elektronmikroskopi. Projektet är resultatet av Mohammeds forskning vid Centrum för Molekylär Medicin vid Karolinska Institutet.

Mohammed och Maria Homman har påbörjat uppbyggnaden av ett företag för att produktifiera metoden och ordna finansiering för marknadsintroduktion och internationell försäljning. Mjukvaran består av ett huvudsystem, där grundanalysen sker, samt moduler där resultatet bearbetas med olika utgångspunkter. Konsulttjänster erbjuds även med utgångspunkt från systemet.

Gruppen har bildat företaget Intelligent Virus Imaging, vars system öppnar upp för ett helt nytt sätt för att analysera mognadsprocessen av virus. Genom att använda systemet får kunden både snabbare och säkrare analyser samt att informationen blir lätthanterlig, lättöverskådlig och enkel att lagra. Kunden minskar utvecklingstiden för läkemedelsutveckling och kan snabbare gå igenom den kostsamma läkemedelsutvecklingen och påbörja försäljning (kortare ”time-to-market”).

Intelligent Virus Imaging har idag ett grundsystem på plats och befinner sig i en patenteringsprocess. De arbetar med att ta fram en prototyp för systemet och tillsammans med befintliga kunder utvecklas ett användargränssnitt.

Mer information om uppfinnarstipendierna finns på www.naringslivskontoret.se
Högupplösta, kostnadsfria fotografier på stipendiaterna kommer att finnas tillgängliga på onsdagen den 19 oktober från kl. 17.00 och fotografier från ceremonin från kl. 19.00, på: http://www.orbi.se/download/snk/uppfinnare2005/

Sedan 1985 delar Stockholm stad ut uppfinnarstipendier. Stipendierna är på mellan 25.000 kronor och 100.000 kronor. De kan sökas av personer som bor, arbetar eller studerar i Stockholm. Stipendierna ska premiera och uppmuntra idérika personer och på så sätt utveckla Stockholm som innovativ region. I år belönas 12 uppfinnare som står bakom 6 projekt. Stipendierna delas ut av finansborgarrådet Annika Billström vid en ceremoni på Stockholmsmässan i Älvsjö den 19 oktober.

För ytterligare information:
Mohammed Homman, 08-718 06 69, 08-517 798 97, 070-480 49 27, e-post: Mohammed.homman@cmm.ki.se
Anders Bååth, Stockholms Näringslivskontor, 08-508 280 62 eller 070-472 80 62


Sabina Bossi informationsavdelningen