Scandinfo Marketing Research

Autopedias 5000:e respondent

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 14:12 CEST

Här möter vi Kent Svensson, en pensionär från Skåne som just köpt en Nissan och delat med sig om hur han upplevt sitt köp på Autopedia.se. Han är vår femtusende respondent!

Under sommaren har svaren tickat in på Autopedia, och hittills har över femtusen bilköpare sagt sitt på hemsidan. Kent är en av dem, och också den femtusende personen som delar med sig av sin åsikt hos Autopedia. Han vill prata om vikten av att delta i enkätundersökningar.

Precis som många av Autopedias respondenter tycker Kent att Autopedias främsta fördel är att man kommer kunna ta nytta av vad andra tyckt på ett mycket enkelt sätt. Att ta hjälp av andra och att jämföra sina egna behov med deras, för att sedan kunna göra ett välinformerat köp är viktigt tycker Kent.

-När jag ska välja bil tänker jag på modellen, och vad som passar mina behov. Då är det bra att jämföra med andras upplevelser, för att på det sättet kunna göra det bästa valet av bil, säger han. Och det är också därför han valde att besvara Autopedias enkät.

Kent har köpt en Nissan Qashqai, som han tycker att det är självklart att han ska utvärdera genom Autopedias konsumenttjänst. Han berättar om att han tycker det är viktigt att folk faktiskt besvarar produktenkäter, för att det kan ge något i framtiden till andra som sitter i samma situation som en själv och ska köpa något. Särskilt när man ska göra en så pass stor investering som i en bil. 

-Oavsett vilken typ av produkt man köper är det viktigt att man tar sig tid och berättar om vad man tycker, för det är så man kan hjälpa andra med sina val. På samma sätt som man själv har blivit hjälpt av recensioner, artiklar och andra konsumenters åsikter då man ska välja vilken typ av bil man ska välja, säger han.

ScandInfo är ett av Sveriges ledande marknads-undersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling. Vi fokuserar på att göra lösningar där marknadsinformation blir till konkreta verktyg för att nå uppsatta mål.

Vi vänder oss till företag som har stor tilltro till värdet av starka varumärken och nöjda kunder.