Scandinfo Marketing Research

Autopedias tusende respondent

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2012 08:26 CEST

Det kan finnas många olika anledningar till varför man väljer att delta i Autopedias undersökning om kundnöjdhet. För Johan handlar det till största delen om att göra sin röst hörd. Efter att han varit missnöjd med sin förre bilhandlares bemötande, valde han att byta till en ny som han är mycket nöjd med, och det vill han berätta om för flera.

- Jag tycker att det är viktigt att man berättar för andra vad man tycker ur ett konsumentperspektiv. Det är ju något som kan vara en hjälp för en själv i framtiden också, att få ta del av andras upplevelser av sina köp, säger han.

Men det finns även fler aspekter av Autopedia som är viktiga att påpeka, nämligen att man får en möjlighet att kunna visa upp vad man tycker för bilbranschen själva,

- Självklart är det viktigt att berätta för andra konsumenter vad man tycker, men det är lika viktigt att berätta det för bilbranschen också. Man har ju ofta en annan relation till sin bilförsäljare innan och efter ett köp, och därför kan det här vara ett bra sätt att visa sin åsikt på, menar Johan.

Att köpa en ny bil är en stor investering, och därför vill man som konsument läsa på så mycket som möjligt innan ett köp för att försäkra sig om att man väljer rätt. Internet är oftast den platsen man söker sig till, där det finns uppsjöar av information för den som ska köpa en bil.

Oftast söker man ju på nätet då man ska köpa en ny bil, tittar på olika biltester eller liknande, och på det sättet kan Autopedia bli ett bra hjälpmedel som samlar informationen som konsumenterna letar efter, säger Johan.

Till sist undrade vi om Johan tror att bilbranschen generellt kan komma att dra nytta av eller förbättras genom att Autopedia finns,

- Självklart, jag tycker att det är en jättebra tjänst. Framförallt i framtiden när man kommer kunna se vad andra tycker och på så sätt kommer kunna ta hjälp av varandra då man ska välja sin bil, avslutar Johan.

ScandInfo är ett av Sveriges ledande marknads-undersökningsföretag inom kundtillfredsställelse och varumärkesutveckling. Vi fokuserar på att göra lösningar där marknadsinformation blir till konkreta verktyg för att nå uppsatta mål.

Vi vänder oss till företag som har stor tilltro till värdet av starka varumärken och nöjda kunder.