TelliQ

AutoPosition lanserar avancerat stöd för serviceuppföljning

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:54 CEST

 

Företag som skall hantera större maskin- och fordonsparker behöver hålla ordning på fordonens drifttid och seviceintervaller. Missade serviceintervall kan leda till förslitning och oönskade stillestånd med både ökade kostnader och minskade intäkter som följd.

Denna risk undanröjs nu med AutoPositions nya systemmodul AutoService; ett lättanvänt, GPS-baserat verktyg som automatiskt håller reda på hur fordonen har gått. Systemet håller automatiskt reda på hur många timmar fordonet varit i bruk samt hur mycket olika verktyg på maskinen eller fordonet har använts. Med en knapptryckning räknar systemet ut när det är dags för nästa service, systemet kan till och med påminna genom SMS eller e-mail när det är dags.

- Nyttan är uppenbar, företagen får automatisk rapportering och en enklare, bättre och effektivare planering. Detta leder till direkta kostnadsbesparingar genom att man undviker onödigt slitage och onödiga reparationer. Man ökar den debiterbara tiden genom mindre oplanerade stillestånd. Dessutom kan man administrera fler maskiner och fordon med färre personalresurser, säger Magnus Wennerbeck, VD för Agilitech AB / AutoPosition.

Produkten demonstreras på Logistik & Transport den 26-28 Maj i Göteborg.

AutoService säljs av Agilitech AB / AutoPosition som är ett IT företag baserat i Göteborg som satsar på GPS-positionering i dess olika former. Företaget utvecklar och säljer enkla och ändamålsenliga lösningar med stort fokus på kostnadseffektivitet. AutoPositions lösningar används för en mångfald tillämpningar som t.ex. bevakning, person- och egendomsskydd, spårning av maskiner och fordon mm.

Vill du veta mer, kontakta Emma Dahlin på telefon 031-30 111 70.

Agilitech AB / AutoPosition
Sallarängsgatan 3
431 37 Mölndal
info@autoposition.se