Paper Province

Autotech Teknikinformation höll frukostmöte om ”Single-Source” - ett vinnande koncept när det gäller att producera olika informationsmaterial

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 15:48 CEST

Autotech Teknikinformation höll frukostmöte om ”Single-Source” - ett vinnande koncept när det gäller att producera olika informationsmaterial


När det är många personer inblandade i ett företags olika informationsmaterial är det stor fördel om man kan samordna bilder och återanvända texter och översättningar på ett ställe i företaget. Bilden: från vänster Björn Nord, Platschef, och Tommy Lundström, VD

Autotech Teknikinformation har nyligen startat upp en kontor i Karlstad, där Björn Nord är platschef. Autotech är annrs ett resursföretag med lång erfarenhet av uppdrag till organisationer och
ledande industri inom Sverige. De har kontor på 5 ställen i Sverige: Skellefteå, Boliden, Stockholm, Boden och Karlstad, och har ett 30 tal anställda. Tommy Lundström är VD för företaget.

Autotech teknikinformation har indelat sin verksamhet i tre huvudområden: Teknisk dokumentation, Animationer och Utbildningsmaterial. Inom dessa områden framställer man produktioner som t ex bruksanvisningar, 3D animationer och e-learning. Informationen kan publiceras och levereras i tryckt, digitalt eller webbpublicerat format.

Tommy Lundström och Björn Nord framhåller värdet av bra teknikinformation, där man t ex kan säkerställa att direktiv och bestämmelser uppfylls, att man ger anvisningar för rätt och säker användning av produkten, att man förmedlar instruktioner för korrekt utfört underhåll. Det är också viktigt att informationsmaterialet
framhäver produktens fördelar och underlättar för utbildning. Bra anvisningar minskar dessutom service- och garantikostnader och stärker kundens intryck av produkten.

- Genom att tillämpa Single – Source - konceptet och inventera och samordna teknikinformationen, skapa och lagra informationen på ett ställe för återanvändning, kan samma information användas i olika dokument. Det medför också ökad kvalitet, underlättar underhållet och minskar översättnings-kostnader. Använd också bra bilder från samma källa och skapa ”inte” kopior. Många företag går över till digitala bilder då det är dyrt att hyra fotografer. Viktigt att komma ihåg upphovsrätten för eventuellt köpta bilder, menar Tommy Lundström.

Läs mer på: www.autotech.se


Autotech Teknikinformation är ett medlemsföretag i The Paper Province.