Stockholms stad

Av med dubbdäcken - för en friskare Stockholmsluft

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 14:41 CEST

När vägbanorna är torra river dubbdäcken upp små, hälsofarliga partiklar som följer med luften vi andas in. Barn är särskilt utsatta, liksom vuxna som redan har någon sjukdom i luftvägarna.

- Sedan dubbdäcksförbudet infördes på Hornsgatan 2010 har partikelhalterna halverats, men tyvärr klarar vi fortfarande inte miljökvalitetsnormerna, säger Anton Västberg, enhetschef vid Trafikkontoret. Det beror på att nästan 30 procent fortfarande kör på Hornsgatan med dubbdäck, trots förbudet.

Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan har medfört att andelen bilar med dubbdäck har sjunkit i hela staden, från cirka 70 procent till cirka 50 procent. Trots det har gränsvärdena för partiklar PM10 hittills i år överskridits på flera håll i staden.

Med kampanjen vill Trafikkontoret visa stockholmarna sambandet mellan dubbdäcksanvändningen och Stockholmsluftens kvalitet. Vårt egna beteende spelar stor roll, så ta gärna av dubbdäcken redan nu.

Mer information:
Anton Västberg
anton.vastberg@stockholm.se
Telefon:  08 – 508 262 59

www.stockholm.se/vinterdack