Availo

Availo halverar elförbrukningen med LED-belysning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 08:18 CEST

Genom att ersätta lysrören i Availos Datacenter i Hammarby Sjöstad med LED-belysning halveras elförbrukningen. Minskad värmealstring minskar miljöpåverkan ytterligare!

Availos nya LED-belysning halverar omedelbart energiåtgången: från 8 kW till 4 kW per timme. Beräknat på årsbasis och en genomsnittlig lystid på 12 timmar per dygn blir den totala minskningen av energiförbrukningen minst 17 500 kW (17,5 MW).

En annan positiv effekt av installationen av LED-belysning i Availos Datacenter uppstår tack vare LED-belysningens låga värmeförluster. I jämförelse med lysrör genereras ungefär hälften så mycket värme från LED-belysning som från lysrör. I ett Datacenter är kylning av servrar den centrala uppgiften, och varje minskning av värme som alstras är ytterst välkommen!

”Förutom den direkta minskningen av energiförbrukningen och reduktionen av kylbehovet ser vi också stora fördelar med LED-belysningens långa livslängd. Med en livslängd som - lågt räknat - är 3 gånger längre än livslängden för lysrör så minskar servicekostnaderna väsentligt”, säger Robert Kjellberg, VD och koncernchef för Availo. ”Att övergången till LED-belysning ger en reduktion av kvicksilver i vår belysning är också en positiv faktor”, avslutar Kjellberg.

Availo är ett varumärke och en helägd dotterbolagskoncern inom Phonerakoncernen. Availo höjer tillgängligheten och säkerheten för verksamhetskritisk information genom att erbjuda colocation, hosting och konnektivitet på ett miljövänligt sätt. Availos colocationtjänster är till för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät. Availo levererar tillgänglighet, säkerhet och prestanda 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året med kontor och datacenter i Stockholm, Linköping och Oslo. Mer information finns på www.availo.se