Avalon Enterprise AB

AVALON ENTERPRISE: FLAGGNINGSMEDDELANDE

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 11:03 CET

Carl Ejler Rasmussen Holding A/S, med adress Amaliegade 13, DK-1256 Köpenhamn K, Danmark, förvärvade igår totalt 4.800.000 B-aktier i Avalon Enterprise AB (publ), org nr 556448 - 8194, Markvadsgatan 5, 113 53 Stockholm, noterat på NGM-börsen, lista NGM Equity.

Carl Ejler Rasmussen Holding A/S äger därefter totalt 20.425.217 B-aktier i Avalon Enterprise AB (publ) (envar aktie med en tiondels (1/10) röst) vilket tillsammans representerar 11,49 (elva komma fyrtionio) procent av Avalon Enterprise AB:s aktiekapital och 11,21 (elva komma tjugoen) procent av Avalon Enterprise AB:s röstetal.


15 mars 2006

Styrelsen i Carl Ejler Rasmussen Holding A/S


Avalon Enterprise fokuserar på ökad tillväxt i kundernas affärer.
Infinicomaktien är noterad på NGM-Equity listan.