Avalon Enterprise AB

AVALON ENTERPRISE: RAPPORTERAR FORTSATT STARK TILLVÄXT UNDER PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2006.

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:38 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=44206

* Koncernens nettoomsättning uppgick till 96,8 (54,5) Mkr per den 30 september 2006, varav 26,7 (15,4) Mkr för tredje kvartalet.

* Koncernens nettovinst uppgick till 6,0 (8,1) Mkr, varav 0,0 (2,9) Mkr för kvartalet (föregående år inkluderar positiva engångseffekter på 11,2 Mkr, varav 2,6 Mkr avsåg tredje kvartalet).

* Koncernens rörelseresultat uppgick till 4,9 (7,7) Mkr, varav 0,2 (2,9) Mkr för kvartalet.

* Rörelsemarginalen uppgick till 5,1% (11,6%), varav 0,7% (16,1%) för kvartalet.

* Resultatet per aktie uppgick till 0,03 (0,06) kr; varav 0,00 (0,02) kr för kvartalet.

Viktiga händelser efter periodens utgång

* En omorganisation har påbörjats inom affärsområde Technology för att öka konkurrenskraften och effektiviteten. Server Group och Information bildar tillsammans Information Systems, samtidigt som Product Development och Industrial Design samordnas.

* Avalon Finance's nya verksamhetsområde Treasury har träffat sina första kundavtal.