Avalon Enterprise AB

Avalon Enterprise utvecklar satsningen på innovationsprojekt genom samarbete med externa investerare

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 09:04 CEST

Avalon Enterprise AB har ingått samarbetsavtal med externa investerare för exploatering av högteknologiska innovationsprojekt inom affärsområde Finance. Avalonkoncernen följer därmed fastlagd strategi att bygga värden i de projekt/bolag vi satsar på, men med ett begränsat risktagande. Samarbetet kommer att fungera som en plattform och finansieringskälla för Avalon Finance’s kommande engagemang och investeringar. Utvecklingen av projekten kommer att bedrivas i ett nybildat bolag, Piren Venture AB, av vilket Avalon Enterprise kommer att äga 40 %.För affärsområde Finance kommer transaktionen att medföra en positiv resultateffekt på drygt 2 Mkr under årets tredje kvartal.”Tack vare detta avtal med externa samarbetspartners har vi säkerställt finansiering och kan öka takten i våra värdeskapande investeringar inom Finance. Långsiktigt ger detta oss stora utvecklingsmöjligheter och är ytterligare ett steg framåt i utvecklingen av Avalon”, säger Avalon Enterprises VD Peter Mattisson i en kommentar.

För mer information kontakta Peter Mattisson 0454 - 75 50 01 eller 0708 - 55 34 34, peter.mattisson@avalonenterprise.se

www.avalonenterprise.se

Avalon Enterprise AB är ett snabbväxande konsultföretag noterat på NGM Equity listan. Vi har ett unikt koncept där vi genom våra tre affärsområden Avalon Management, Avalon Technology och Avalon Finance långsiktigt kan stödja våra kunder från affärsutveckling och ledningsprocesser genom hela teknikutvecklingskedjan till kompetens kring finansiering av projekt och bolag. Avalon Enterprise är uppstickaren som koncentrerar sig på spetskompetens och vill ligga i framkant av utvecklingen. Vi har kontor i Karlshamn, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Växjö, Uppsala, Ljungby, Västerås, Linköping, Göteborg och Söderhamn, och har i koncernen drygt 180 medarbetare.