Stockholms Läns Landsting

Avancerad hemsjukvård för barn i hela länet (v+s)

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 13:30 CEST

Debattens vågor gick höga förra hösten när förändringar i den avancerade hemsjukvården för barn aviserades. Detta ledde till att den rödgröna landstingsmajoriteten uppdrog åt förvaltningen att utveckla en ny modell för vården av svårt sjuka barn i hemmet. Utredningen är nu klar och presenterades i dag - den internationella barndagen - på en presskonferens med sjukvårdslandstingsråden Birgitta Sevefjord (v) och Inger Ros (s).

- Den nuvarande organisationen SABH omfattar endast barn som bor inom 30 minuters restid från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Nu utökar vi den avancerade hemsjukvården så att alla svårt sjuka barn som vårdas i hemmet får tillgång till bästa tänkbara vård, säger Birgitta Sevefjord (v).

- Vi är mycket nöjda över att kunna presentera en förbättrad hemsjukvård för barn. I budgeten 2006 tillför vi elva miljoner för att Karolinska universitetssjukhuset ska klara den nya länstäckande vården, säger Inger Ros (s).

Förslaget går i korthet ut på att:

· Den avancerade hemsjukvården för barn blir länstäckande

· Karolinska Universitetssjukhuset blir huvudman för den nya hemsjukvården för barn

· Samverkansavtal träffas med Södersjukhuset om hemsjukvård för barn som vårdas på Sachsska barnsjukhuset

· Barnklinikerna vid Karolinska i Solna och Huddinge och vid SÖS ska även i fortsättningen ansvara för den neonatala hemsjukvården

Enligt planerna ska den nya organisationen tas i drift den 1 januari 2006. Kostnaderna beräknas uppgå till elva miljoner kronor per år. Beslut fattas av landstingets hälso- och sjukvårdsutskott den 18 oktober.

För mer information: Pressekreterarna Ingrid Falk (v) 070-737 41 16 och Elin Almqvist (s) 070-737 41 69.