Swedia Networks AB

Avancerad signal- och teleteknik förstärker säkerheten på nya Årstabron

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:44 CEST

Swedia Networks har i samarbete med SVEAB fått i uppdrag av Banverket att installera signalsystem och telekommunikation för ökad säkerhet och kapacitet utmed nya spårsträckan över Årstaviken i Stockholm.

Bristen på spårkapacitet i Stockholm utgör ett hinder för tågtrafiken och därför går nu startskottet för ytterligare två spår över nya Årstabron. Den nya bron väntas bli klar för trafik i slutet på 2005. Brobygget ingår i en större utbyggnad till fyra spår mellan Årstaberg och Stockholm södra. Syftet med de nya spåren är att öka kapaciteten söder om Stockholms Central.

- Vi har gedigen järnvägs- och spårvägskompetens och har några av landets mest kompetenta ingenjörer och tekniker på signal- och teleteknikområdet. Det nya signalsystemets syfte är att effektivisera kapaciteten av de nya spåren, säger Axel Hjärne, vice vd på Swedia Networks.

Swedia Networks medverkan vid ett av de största enskilda järnvägsbroprojekt, som någonsin genomförts i Sverige, visar att företagets järnvägskompetens och erfarenheter från tidigare järnvägsprojekt värderas högt av Banverket. Det här innebär vidare att Swedia Networks stärker sin konkurrenskraft inför de kommande stora järnvägsinvesteringar som Banverket i sin ”Framtidsplan för järnvägen 2004 – 2015” redovisar.

Swedia Networks arbete med nya Årstabron beräknas vara klart i slutet av december 2005.

För mer information, kontakta:
Axel Hjärne, vice vd, Swedia Networks AB, mobil: 0705-48 84 32
Björn Johansson, Swedia Networks AB, mobil: 0705-40 04 42