SSAB

Avancerat höghållfast stål lyft för hissar

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:31 CET

En lättare och utrymmessnålare hiss som minskar slitaget på motor och rörliga delar har tagits fram av det spanska företaget IMEM. Hissen i avancerat höghållfast stål ingår i företagets serie tystgående hissar och den väcker stort intresse på marknaden. Valet av det avancerade höghållfasta stålet ger också lägre energiförbrukning både vid tillverkning och vid drift, vilket minskar den totala miljöbelastningen. Den nya, lättare hissen klarar lika mycket samtidigt som den frigör attraktiv lokalyta i dyra storstadslägen. Konstruktionen är nominerad till Swedish Steel Prize 2006.

På senare år har hissbranschen genomgått något av en revolution. Maskinrummen har försvunnit och motorer, elektronik, styrsystem och mekaniska delar monteras numera inne i hisschakten. Den här utvecklingen drivs av stigande fastighetspriser och har möjliggjorts genom ny teknik, effektivare motorer och bättre material.
Spanska IMEM ligger långt framme och har även utvecklat själva hisskonstruktionen. Företaget har tagit fram en hisskonstruktion byggd i ett varmvalsat avancerat höghållfast stål. Stålets lägsta sträckgräns är 500 N/mm2 och har väsentligt bättre egenskaper än vanliga, mjuka konstruktionsstål. Detta har gjort att man kunnat reducera materialtjockleken i både chassi och den ram som håller motvikten. Minskningen är cirka 1,5 mm, från sex till 4,5 mm, vilket gör att vikten på chassikonstruktionen mer än halveras. Konstruktörerna har också kunnat utnyttja det höghållfasta materialets styrka till att effektivisera konstruktionen, vilket gör att flera tillverkningssteg nu går betydligt snabbare. De nya lättare hissarna har samma styrka och kapacitet som tidigare, samtidigt som slitaget på rörliga delar, motor och kablar minskar. Hissen kräver även mindre energi för att drivas liksom att underhållet påverkas positivt.

Den nya hissen har väckt stort intresse bland IMEM:s kunder som ser tydliga fördelar med en lättare och smidigare hiss. Möjligheten att få fram mer uthyrningsbar yta i husen blir allt viktigare och här ger hissen i höghållfast stål nya möjligheter utan att man behöver kompromissa.
– Genom den här konstruktionen frigör vi plats utan att användarna märker någon försämring och varje extra kvadratmeter yta är intressant för alla, berättar Juan Gómez på IMEM. Det höghållfasta stålet är därför ett mycket intressant material för den här typen av konstruktioner. Vi kommer att titta på fler möjligheter framöver.

Även om de ekonomiska fördelarna varit drivande för utvecklingen av hissar i höghållfast stål ger konstruktionen fler fördelar. För IMEM:s montörer har arbetet blivit lättare i och med att delarna numera inte är lika tunga. Den förbättrade arbetsmiljön gör det också enklare att nå rätt slutresultat.
– Tidspressen vid montering är stor och utrymmena är trånga och naturligtvis blir precisionen bättre ju lättare delarna är, fortsätter Juan Gómez. Flertalet av våra kunder har dessutom specifika önskemål, vilket gör att våra hisslösningar ofta är skräddarsydda. Varje montering är därför unik och kräver maximal noggrannhet och passning och då är låg vikt en extra fördel.

Övergången till höghållfast stål har varit smidig och IMEM har kunnat använda befintlig maskinpark efter smärre justeringar.
– Det har inte varit några problem att arbeta med det höghållfasta materialet, menar Juan Gómez. Dels har vi haft god hjälp från materialleverantören med råd och tips, dels är vi vana att kontinuerligt anpassa vår produktion efter olika beställningar och önskemål. De höghållfasta stålen fungerar bra i våra maskiner.

Stor kraft läggs på att ta fram nya modeller. Och företaget har varit framgångsrikt. IMEM är idag en av Spaniens största hisstillverkare och en av de ledande tillverkarna i Europa med specialisering på skräddarsydda hissar med tyst gång och snygg design.
– Vi levererar våra hissar till över 50 länder och har en årlig genomsnittlig tillväxt på 30 procent, berättar Juan Gómez. Trots detta försöker vi bevara vår profil som familjeföretag där kunderna ska mötas av hög kvalitet och personlig service. Med de höghållfasta stålen har vi fått nya möjligheter att utveckla nya modeller som ökar värde både för våra kunder och för användare världen över.

Swedish Steel Prize 2006 delas ut 29 november i Stockholm.


Bildtext:
Med hjälp av avancerat höghållfast stål har spanska IMEM lyckats ta fram en hisskonstruktion som både blivit lättare och som kräver mindre utrymme utan att kapaciteten förändrats.


Text och digital bild finns att hämta på www.ssabtunnplat.com.

För ytterligare upplysningar:

Cecilia Dalén
Public Relations Manager
Marketing Communications
SSAB Tunnplåt AB
Tel: 08-661 02 33
Mobiltel.: 070 648 80 72
E-post: cecilia.dalen@ssab.com

Tommy Löfgren
Informationschef
SSAB Tunnplåt AB
781 84 Borlänge
Tel: 0243-712 00
Fax: 0243-714 48
E-post: tommy.lofgren@ssab.com


Postadress: SSAB Tunnplåt, 781 84 Borlänge


Fakta om SSAB Tunnplåt AB:
SSAB Tunnplåt, som ingår i SSAB-koncernen, är Nordens största tunnplåtstillverkare och en av världens ledande tillverkare av höghållfast stål. Företaget omsätter 14,2 miljarder kronor och tillverkar cirka 2,6 miljoner ton tunnplåt årligen. Totalt sysselsätts 4 200 anställda.