Nordic Bench

Avanza, Sveriges i särklass bästa aktiemäklare enligt kunderna!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 12:23 CET

Avanza, Sveriges i särklass bästa aktiemäklare enligt kunderna!

Analysinstitutet Nordic Bench har nyligen avslutat en omfattande och helt oberoende studie bland 1300 kunder till svenska aktiemäklare. Kunderna fick ange i vilken grad de kan tänka sig att rekommendera sin aktiemäklare till vänner och kollegor. Resultatet visar att Avanzas kunder är betydligt mer benägna att rekommendera än vad kunder till andra mäklare är.

Undersökningen har utförts med hjälp av metoden NPS (Net Promoter Score) som används för att mäta kundlojalitet. Kunder till respektive aktiemäklare har fått ange i vilken grad de kan tänka sig att rekommendera just sin mäklare till andra. Avanza får ett NPS-värde på 36 vilket är att betrakta som mycket starkt och visar på att man har lojala kunder. Näst bäst är Nordnet med ett värde på 12. Övriga får ett negativt värde och snittet för mäklarna sammantaget ligger på minus två. Den mäklare som kom sämst ut var Nordea med ett värde på -46.

I Nordic Benchs rapport visas också, med hjälp av tydliga diagram, de olika aktörernas resultat samtidigt som förklaringar ges till NPS-värdet med hjälp av stödjande relations- och branschdrivare som t ex. ”Få hjälp vid problem”, ”Behandlar kunder lika”, ”Rådgivning”, ”Courtage och ”Mobilapp”. Två drivfaktorer som i sammanhanget har en tydlig koppling till det övergripande NPS-värdet visade sig vara ”Värde för pengarna” och ”Support”, vilka både Avanza och Nordnet fick höga värden på.

- Gör man en djupdykning i resultatet kan man se stora skillnader i hur mäklarna uppfattas av sina respektive kunder och det är tydligt att Avanza och Nordnets satsningar på teknik, tillsammans med förhållandevis låga avgifter ger resultat, säger Jan Ogner, vd, Nordic Bench.

NPS ranking aktiemäklare: 
  1. Avanza
  2. Nordnet
  3. Handelsbanken
  4. SEB
  5. Swedbank
  6. Nordea

De två Relations- och Branschdrivare med högst generell påverkan*: Relationsdrivare
  1. Värde för pengarna
  2. Ligger i framkant

Branschdrivare

  1. Support
  2. Marknadsinformation

* Resultaten varierar för de olika mäklarna. Dvs för en specifik mäklare kan det vara andra drivare som påverkar kunderna mest.

För mer information:

www.nordicbench.se

Jan Ogner, vd, Nordic Bench, +46 (0)733-82 88 44, jan.ogner@nordicbench.se

Jan Borg, vvd, Nordic Bench, +46 (0)73-901 07 22, jan.borg@nordicbench.se

Om Nordic Bench och oberoende branschstudier.

Nordic Bench är ett svenskt analysinstitut med fokus på oberoende branschstudier med stöd av en internationell standard för Net Promoter-metodiken. Tillämpningar av Net Promoter Score ger stöd till företag att minska kundbortfall, mobilisera lojala ambassadörer i kundkretsen och generera viktiga insikter om vad som driver egna och konkurrenters kunders lojalitet. Benchmarkrapporter för Bank och Aktiemäklare ges ut en gång per år.