Almega

Avbrutna förhandlingar försämrar Stockholms sjukvård och ger landstinget ännu sämre ekonomi

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2003 08:38 CET

Stockholms läns landsting har avbrutit upphandlingen av
bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård. Denna upphandling skulle ha
varit klar i december i år. Landstinget riskerar nu istället att stå
helt avtalslöst och vara beroende av direktupphandlingar i akuta lägen
för att klara av en fungerande vård.

Att vara avtalslös gynnar vare sig patienter, medarbetare eller
landstingsekonomin. Att ha avtal ger en trygghet för upphandlaren, i
detta fall Stockholms läns landsting. Genom avtal kvalitetssäkrar man
vården och försäkrar sig om att det finns tillgänglig personal som
snabbt kan rycka in vid sjukdom eller annan frånvaro.

- Vi är övertygade om att sjukvården även fortsättningsvis kommer att
behöva hyra in personal och en upphandling ger större möjligheter för
landstinget att både säkra rätt pris och hög kvalitet av seriösa
företag, säger förbundsdirektör Eva Östling Ollén.

Att dialog och samarbete leder till bättre vård och bättre lösningar för
alla parter är vi övertygade om. Bemanningsbranschen kan skapa nödvändig
flexibilitet i såväl uppgång som nedgång. Av landstingets kostnader 2002
motsvarade kostnaderna för inhyrd personal bara ca 1 procent av
kostnaderna för hälso- och sjukvård.

Beslutet att avbryta upphandlingen går dessutom helt emot personal-
landstingsrådet Lars Dahlbergs uttalade vilja om att bygga långsiktiga
relationer med bemanningsbranschen. Dahlberg har vid upprepande
tillfällen betonat vikten av ett långsiktigt samarbete med
bemanningsföretagen, vilket vi välkomnat. Men nu undrar både vi och våra
medlemmar vilken inriktning landstinget väljer: dialog och långsiktigt
samarbete eller köpstopp och avbrutna upphandlingar av ramavtal.

Kontakta oss för mer information
Eva Östling Ollén, förbundsdirektör Bemanningsföretagen,
tel 070-345 69 68
Yvonne Gustavsson, pressansvarig Almega, tel 070-345 68 48

Bemanningsföretagen är ett arbetsgivar- och branschförbund för
bemannings- och rekryteringsföretag. Förbundet har vid starten ca 400
medlemmar, vissa av dem har tidigare varit medlemmar i
branschorganisationen SPUR, som nu upphört. Bemanningsföretagen ingår fr
o m den 1 oktober i Almega.