Skogsindustrierna

Avbrutna förhandlingar med Skogs- och Träfacket om krisavtal

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 13:36 CEST

Skogs- och träindustrin är i ett allvarligt läge. Det förslag som Skogsindustrierna (sågverken) och TMF, har lagt om tillfälliga driftsinskränkningar med sänkningar av arbetstiden för att kunna underlätta för företagen har nu förkastats av Skogs- och Träfacket.

Skogs- och träindustrin befinner sig just nu i en extraordinär situation med en allvarlig kris. En snabbt vikande efterfrågan med kraftiga och snabba fluktuationer i orderingången hos industrins företag kräver motsvarande anpassning av produktionen för att möta drastiska intäktsminskningar.

Mot denna bakgrund initierade Skogsindustrierna (sågverken) och TMF, förhandlingar med Skogs- och Träfacket om lösningar liknande de som träffats mellan IF Metall och ett antal arbetsgivarorganisationer. Det handlar om tillfälliga driftsinskränkningar med sänkningar av arbetstiden. Det förslag som diskuterats mellan parterna har nu förkastats av Skogs- och Träfacket.

-Vi har hoppats på ett gemensamt ansvarstagande av parterna, med syfte att ge våra medlemsföretag och deras anställda förutsättningar att klara av den här extremt utsatta situationen, säger Leif G Gustafsson, vd för TMF. Vårt förslag har gått ut på att ge företagen möjlighet att komma överens om lokala arbetstidsminskningar för att snabbt minska antalet uppsägningar.

-Det måste vara bättre att få kunna behålla sitt jobb och inte bli uppsagd i dessa tider, fortsätter Leif G Gustafsson och beklagar samtidigt att arbetsgivare och fack inte längre tycks ha fokus på samma gemensamma mål, att värna sysselsättningen.

- Att arbetsgivarna nu inte får hjälp att klara sig igenom den här krisen gör att vi kommer att se i grunden friska företag drabbas hårt, och inte minst risk för omfattande uppsägningar, summerar Marie S Arwidson, vd för Skogsindustrierna. Den moderna arbetsmarknaden kommer att ställa stora krav på flexibla lösningar, och mot den bakgrunden är det märkligt att facket inte samverkar till att utveckla de redskap som ofrånkomligen kommer att behövas.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marie S Arwidson, vd Skogsindustrierna, tfn 070 - 635 00 08

Leif G Gustafsson, vd TMF, tfn 070 - 492 73 20