Finansdepartementet

Avdrag för utdelning på insatsemissioner

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 13:20 CEST

Regeringen beslutade på torsdagen att överlämna en remiss till Lagrådet med förslag att kooperativa ekonomiska föreningar ska dra av utdelning som lämnas på insatsemitterat kapital. Avdrag ska även göras för den del av det emitterade kapitalet som betalas till medlemmen vid dennes utträde ur föreningen.

Vid emissionstillfället ska en insatsemission inte anses utgöra utdelning till medlemmen. Syftet med förslaget är att förbättra de kooperativa ekonomiska föreningarnas möjligheter till självfinansiering.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för första gången vid 2004 års taxering.

Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 1625
070-657 08 95

Johan Svanberg
Dep.råd
08-405 16 01

Karl-Henrik Bucht
Kammarrättsassessor
08-405 20 58